”Det finns ett helhetstänk och en rörelse i förslaget, men också ett väl avvägt lugn”, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare och juryns ordförande.

Som en del av den vinnande förslaget kommer parkmiljöerna i både Kungsparken och Haga kyrkoplan att återställas så långt det går. Det innebär bland annat nyplantering av träd och ett särskilt fokus på parkernas ekologiska och kulturhistoriska värde.

– Det finns ett helhetstänk och en rörelse i förslaget, men också ett väl avvägt lugn. Vilket är viktigt i en miljö där oerhört många människor ska röra sig tillsammans utan att det blir stressande och som ska vara tillgänglig för alla, säger juryns ordförande, stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Juryn understryker i sin motivering att förslaget Gläntan vinner eftersom det:

 • genom att placera stationsbyggnaderna i gläntor skapat en helhetslösning som på ett varsamt sätt förenar park- och stationsmiljöerna till en sammanhängande enhet.
 • är ett väl genomarbetat, realistiskt och genomförbart förslag.
 • på ett föredömligt sätt anpassat sig efter de särskilda förutsättningar som gäller i en kulturhistoriskt känslig miljö.
 • hållit sig inom de ekonomiska ramarna

Markbeläggningen hjälper resenärerna att hitta rätt

Det var den sammanhållna helheten och omsorgen om detaljerna som gjorde att juryn fastnade för Gläntan.

– Bland annat har det lagts stort fokus på markbeläggningen, både i gestaltning och som ett sätt att leda resenärerna vidare, säger stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Bland annat har det lagts stort fokus på markbeläggningen, både i gestaltning och som ett sätt att leda resenärerna vidare.

– Det är just sådana detaljer som den som går där kommer att se väldigt tydligt och att de gestaltar det på ett bra sätt visar att de verkligen tänkt igenom förslaget i sin helhet, fortsätter han.

Som en del av förslaget kommer dessutom parkmiljöerna i både Kungsparken och Haga kyrkoplan att återställas så långt det går. Det innebär bland annat nyplantering av träd och ett särskilt fokus på parkernas ekologiska och kulturhistoriska värde.

Station Haga är en ny station för pendel- och regionaltåg och är en del av Västlänken. Planen är att de första resenärerna ska kunna resa här år 2026.

Nu fortsätter förslaget att utvecklas

Men eftersom det vinnande förslaget har varit en del av en tävling återstår en hel del arbete för att anpassa det till allt annat som pågår på platsen. Det innebär att arkitektbyrån Gottlieb Paludan och ÅF i samarbete med Göteborgs Stad, Trafikverket, Västtrafik och övriga samarbetspartners nu arbetar vidare med att utveckla och fördjupa förslaget, för att ta det från idé till verklighet.

– I och med att det är en tävling har det inte förekommit någon dialog mellan arkitekterna och beställarna, utan den delen tar över nu. Det innebär att det finns vissa områden som i samarbete med oss behöver utvecklas och fördjupas för att säkerställa gestaltningen från start till mål, säger Johan Rehngren.

”Vissa områden behöver utvecklas och fördjupas för att säkerställa gestaltningen från start till mål.”

Slutresultatet kommer alltså att se lite annorlunda ut än tävlingsbidraget.

– Det viktiga är att helhetsidén verkligen kommer att genomsyra hela gestaltningen av området. Så att den som så småningom promenerar här kommer att känna igen det, säger Johan Rehngren.


Text: Anna Rikner

Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik bygger med hjälp av Västfastigheter ett resecentrum som ansluter till huvuduppgången i Kungsparken och Göteborgs Stad ansvarar för det omkringliggande stadsrummet.

”Det var den sammanhållna helheten och omsorgen om detaljerna som gjorde att vi fastnade för Gläntan. Bland annat har det lagts stort fokus på markbeläggningen, både i gestaltning och som ett sätt att leda resenärerna vidare”, säger juryns ordförande, stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren.

Fakta: Västlänkens Station Haga

 • Station Haga är en ny station för pendel- och regionaltåg och är en del av Västlänken. Planen är att de första resenärerna ska kunna resa här år 2026.
 • Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik bygger med hjälp av Västfastigheter ett resecentrum som ansluter till huvuduppgången i Kungsparken och Göteborgs Stad ansvarar för det omkringliggande stadsrummet.
 • Bygget i och runt den blivande stationen inleddes 2018. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.
 • Göteborgs Stads investeringsbudget för sin del av arbetet är 660 miljoner kronor i sin helhet, från planeringsfas till slutförande.

Fakta: Projekttävling för stadsrummet

 • Våren 2019 bjöds fem olika arkitektteam in till en projekttävling för att utforma hela området runt station Haga, vilket utöver själva stationsområdet även omfattar Pusterviksplatsen, Smyrnatorget, Kungsparken och Haga kyrkoplan.
 • Tävlingen arrangeras av Göteborgs Stad i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.
 • Tävlingens syfte har varit att ”få fram ett förslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt Station Haga”.
 • Vinnaren är arkitektbyrån Gottlieb Paludan, i samarbete med ÅF Infrastructure, som nu i samarbete med de övriga aktörerna har i uppdrag att utveckla och fördjupa förslaget, så att det på ett så smidigt sätt som möjligt kan överföras från idé till verklighet.

Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Publicerad 26 februari 2020 (Uppdaterad 19 augusti 2020)