Rivningen kommer att pågå under våren 2020 och sker i dialog med universitetet och närboende för att minska störningar.

Rivningen kommer att pågå under våren 2020 och sker i dialog med universitetet och närboende för att minska störningar.

Nu påbörjas rivningen av Handelshögskolan

Nu är förberedelserna för en ny byggnad vid Handelshögskolan igång. Den nya byggnaden ger fakulteten möjlighet att utvecklas och en av Västlänkens stationsuppgångar kommer att ligga i byggnaden.

Handelshögskolan är i dag trångbodda, och för att ge plats åt en ny byggnad rivs nu de gamla lokalerna i hörnet Vasagatan–Haga Kyrkogata.

Rivningen kommer att pågå under våren 2020 och sker i dialog med universitetet och närboende för att minska störningar.

Den nya byggnaden som Akademiska Hus bygger för Handelshögskolan, beräknas vara klar 2024. Den kommer att skapa mer flexibla ytor för medarbetare och studenter och gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett tak.

Den nya byggnaden som Akademiska Hus bygger för Handelshögskolan, beräknas vara klar 2024.

– Med det nya huset och ombyggnationerna i kvarteret vill Handelshögskolan skapa en attraktiv lärandemiljö i internationell framkant, där forskning och utbildning kan utvecklas för att möta samhällets behov, säger Per Cramér, rektor för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Planerna på en utbyggnad av Handelshögskolans lokaler har pågått under flera år. I maj 2014 bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad.

Den nya byggnaden får också en uppgång från Västlänkens station Haga.

Publicerad 7 februari 2020 (Uppdaterad 10 februari 2020)