Det vinnande förslaget

I våras bjöd Göteborgs Stad in arkitektteam till en projekttävling för stadsrummet vid Västlänkens station Haga. Tävlingen arrangeras i samarbete med Trafikverket, Västtrafik, Västfastigheter och Sveriges Arkitekter.

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt station Haga.

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag med ett tydligt helhetsgrepp och hög kvalitet på gestaltning av stadsrummet runt station Haga.

De fem tävlingsförslagen visas upp på Göteborgs Stadsmuseum under perioden 15 till 29 januari 2020.

I februari 2020 offentliggör juryn det vinnande förslaget. Vem som står bakom respektive tävlingsförslag är hemligt fram till dess, även för juryn.

Förslagen kan laddas ned i sin helhet via länkarna nedan.

Utställningen pågår 15-29 januari

Haga gestaltningstävling – Portal

Haga gestaltningstävling – Trinus

Haga gestaltningstävling – Gläntan

Haga gestaltningstävling – Förgrena & förena

Haga gestaltningstävling – Fläta samman

Bakgrund

Station Haga är en del av Västlänken som började byggas sommaren 2018. Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik bygger ett resecentrum som en sömlös fortsättning av huvuduppgången i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området.

Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Publicerad 15 januari 2020 (Uppdaterad 19 augusti 2020)