Den 1 oktober stängs möjligheten att köra mellan Sprängkullsgatan och Allén/Parkgatan. Det går dock fortfarande att ta sig fram till fots eller på cykel.

Avstängningen av Sprängkullsgatan i höjd med Haga Östergata innebär bland annat att bussar och viss biltrafik från Sprängkullsgatan kommer att ledas om via Lilla Bergsgatan. Trafiken på gatan blir östergående, från Sprängkullsgatan mot Haga Kyrkogata.

Ökad trafik på Lilla Bergsgatan

Trafikomläggningarna i området ger en ökad belastning på Lilla Bergsgatan, men då den fortsatta byggnationen vid Handelshögskolan kommer att medföra en ökad mängd byggtrafik på Vasagatan, är bedömningen att den valda lösningen är den bästa både sett till trafiksäkerheten och framkomligheten i området.

Från den 1 oktober och cirka två år framåt kommer Vasagatan framför Handelshögskolan enbart att vara öppen för trafik på den norra delen, och trafiken kommer att gå i båda riktningarna.

Trafiken på Haga Kyrkogata byter riktning

Även trafiken på Haga Kyrkogata genomgår förändringar under hösten.

I samband med att Sprängkullsgatan stängs av öppnas Haga Kyrkogata för trafik i norrgående riktning från Vasagatan. Därför byggs nu en ny utfart mot Parkgatan vid Smyrnaplan.

Boendeparkeringar flyttas eller tas bort

Totalt kommer även cirka 50 parkeringsplatser i området att påverkas. För att säkerställa en god framkomlighet mellan Vasagatan och Parkgatan tas snedparkeringarna på Haga Kyrkogata och 10 parkeringar på Smyrnatorget bort, preliminärt i slutet av augusti. Dessa kommer att ersättas med 15 platser för fickparkering på Haga Kyrkogata.

När förbindelsen mellan Sprängkullsgatan och Allén stängs av anläggs också 23 ersättningsparkeringar på Sprängkullsgatan, längs med Haga kyrkoplan. När dessa är på plats kommer det att finnas 12 boendeparkeringar färre i området jämfört med i dag.

Öppet för cyklister

Förbindelsen mellan Sprängkullsgatan och Parkgatan/Allén kommer att vara öppen för cyklister och gångtrafikanter under hela tvåårsperioden. Däremot kan de förberedande arbetena göra det mer besvärligt att ta sig fram.

Såhär kommer trafiken i området att hänvisas från 1 oktober.

Haga

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Publicerad 18 augusti 2020 (Uppdaterad 19 augusti 2020)