Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Hammarkullen ska bli både tryggare och vackrare

Hammarkullen är ett av de livligaste områdena i stadsdelen Angered. Med sin konstsmyckade underjordiska spårvagnshållplats och den välbesökta mångkulturella karnevalen sticker Hammarkullen ut bland Göteborgs övriga delar och bjuder in till kreativitet och gemenskap.

För att stärka den sociala sammanhållningen i området fokuserar vi på att skapa en trygg och hälsofrämjande livsmiljö. Visionen är att alla få en välfungerande vardag och få möjligheten att påverka utvecklingen i stadsdelen. Utifrån invånarnas förslag och behov rustar vi upp torget, skapar fler mötesplatser, bygger nya bostäder och satsar stort på en vacker och trygg utemiljö.

Visionen är att alla ska känna sig hemma i Hammarkullen och få möjligheten att påverka utvecklingen i området.

Utöver det anordnar fastighetsägare och förvaltningar som verkar i området möten för hyresgäster och lokala aktörer där rundvandringar genomförs och frågor kring olika aktuella teman i boendemiljön tas upp. En viktig del i arbetet är att Hammarkullen växer tillsammans med de boende.

Utvecklingen i Hammarkullen är en gemensam satsning av Göteborgs Stad, genom stadsdelsförvaltningen Angered, Bostadsbolaget, GöteborgsLokaler, Stadsbyggnadskontoret och Park- och naturförvaltningen.

Kontakt

  • Jessica Andersson
  • Stadsbyggnadskontoret
Uppdaterad 24 juni 2021