Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Hammarkullen

Med sitt rika kulturliv och sin närhet till natur ska Hammarkullen bli ett ännu attraktivare område för göteborgarna. I Hammarkullen pågår idag en stor satsning på hållbara livsmiljöer för ökad trivsel och bättre hälsa. Torget byggs om, nya bostäder planeras och serviceutbudet ökas – allt sker utifrån invånarnas önskemål!
Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 3 oktober 2018)