Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Hammarkullen

Med sitt rika kulturliv och sin närhet till natur ska Hammarkullen bli ett ännu attraktivare område för göteborgarna. I Hammarkullen pågår idag en stor satsning på hållbara livsmiljöer för ökad trivsel och bättre hälsa. Torget byggs om, nya bostäder planeras och serviceutbudet ökas när stadsdelen utvecklas i dialog med de boende.
Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 6 augusti 2020)