Snart kan ungefär 40 bostäder börja byggas på Hammarkullegatan.

Snart kan ungefär 40 bostäder börja byggas på Hammarkullegatan.

Ett steg närmare bostäder på Hammarkullegatan

Byggnadsnämnden antog på sitt möte den 11 december 2018 detaljplanen för bostäder vid Hammarkullegatan. Om ingen överklagar beslutet vinner planen laga kraft, vilket betyder att den då gäller och BoKlok som ska bygga husen kan ansöka om bygglov.

Planen gäller 40 bostäder i två våningars loftgångshus mellan Hammarkullens väg och Hammarkullegatan. Platsen för husen är vid de centrala gång- och cykelvägarna. Dessa ska finnas kvar, men biltrafiken kommer att gå via Gropens gård istället.

Husen kommer att ligga mellan villakvarteren och de flerbostadshus som byggdes under miljonprogramsåren. Detta gör att de kan knyta samman olika delar av Hammarkullen och därmed också stärka det sociala livet och tryggheten i stadsdelen

Publicerad 18 december 2018 (Uppdaterad 29 januari 2019)