Väggmålningarna i Hammarkullen har gjorts i dialog med de boende.

Väggmålningarna i Hammarkullen har gjorts i dialog med de boende.

Så utvecklas Hammarkullen

Vad händer i Hammarkullen? En hel del faktiskt. Nu finns en rapport om vad som görs för att utveckla stadsdelen.

En nyligen framtagen projektrapport lyfter fram de projekt som har gjorts eller håller på att genomföras i Hammarkullen. Projekt som utvecklar stadsdelen och den fysiska miljön, främst vad som gäller ute- och boendemiljöerna.  

- Rapporten ska fungera som en kunskapsbank och är framtagen i samverkan med olika aktörer i området som själva bidragit med sina projekt, berättar Jessica Andersson, projektledare på stadsbyggnadskontoret. 

Rapporten tar upp alla möjliga saker som har genomförts i stadsdelen, allt från de stora väggmålningarna på husgavlar runt om i Hammarkullen till multiidrottsplatsen på Sandeslätt och aktivitetshuset på Bredfjällsgatan. Flera av projekten har engagerat medborgare genom dialog. Till rapporten finns två affischer som visar just vad som medborgare sagt och vad som även gjorts. 

Rapporten och affischerna går att ladda ner i sin helhet nedan.

Publicerad 4 december 2018 (Uppdaterad 29 januari 2019)