Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Lappa, laga, låna och bygg om på Fixoteket på Bredfjällsgatan.

Hammarkullen

Med sitt rika kulturliv och sin närhet till natur ska Hammarkullen bli ett ännu attraktivare område för göteborgarna. I Hammarkullen pågår idag en stor satsning på hållbara livsmiljöer för ökad trivsel och bättre hälsa. Torget byggs om, nya bostäder planeras och serviceutbudet ökas när stadsdelen utvecklas i dialog med de boende.
2017
Image for Renovering av medborgarkontoret, biblioteket och äldreboendet samt upprustning av karnevalstråket.

Renovering av medborgarkontoret, biblioteket och äldreboendet samt upprustning av karnevalstråket.

2017–2019
Image for Planerad byggnation av Parkhuset

Planerad byggnation av Parkhuset

Flerbostadshus med cirka 30 lägenheter. Planerad byggstart 2017, planerad inflyttning 2019

2017
Image for Renovering av Hammarbadet påbörjas, färdigt 2018

Renovering av Hammarbadet påbörjas, färdigt 2018

2019–2020

Byggstart för 100 bostäder, planerad inflyttning 2020

Publicerad 3 maj 2017 (Uppdaterad 6 augusti 2020)