Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.
Avslutande dialog har genomförts. Arbetet med detaljplan väntas starta inom de närmaste åren.

Ett vardagsrum för idrott, kultur och möten

Heden, eller Exercisheden som den egentligen heter, är en plats som engagerar göteborgarna. Diskussionerna om vad som ska hända på Heden har pågått sedan den militära övningsverksamheten upphörde i början av 1900-talet och det finns nog lika många synpunkter om Heden som det finns göteborgare. Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls.

Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls.

Under åren har flera förändringar gjorts och många var tänkta att vara tillfälliga även om de i realiteten blev nästintill permanenta. Det har naturligtvis format Heden som vi ser den i dag. De flesta ser en möjlighet att utveckla Heden men samtidigt behålla den verksamhet som finns. Det är också det som är grunden i stadens arbete med att utveckla platsen.

För att utveckla platsen har mycket information och kunskap samlats in som kommer att användas som underlag när det här dags att ta fram en detaljplan för Heden. Meningen är att Heden ska fortsätta att vara en levande och öppen plats men fungera och utnyttjas bättre. Heden ska vara en plats för idrott och kultur som är organiserad för de stora arrangemangen som redan finns där idag, men också fungera för framtida arrangemang.

Samspelet mellan kultur och idrott kommer att vara centralt för att skapa en inbjudande och inkluderande mötesplats.

Om till exempel bilparkeringen flyttar under mark ger det mer yta i gatuplan. Det ger möjlighet till ännu mer liv och rörelse och eventuellt plats för byggnader. Framtidens Heden ska vara mer attraktiv och locka även de som inte besöker Heden idag. Samspelet mellan kultur och idrott kommer att vara centralt för att skapa en inbjudande och inkluderande mötesplats.

25%

av Hedens yta används idag för markparkering.

40200

deltagare hade den internationella fotbollsturneringen Gothia Cup 2016.

1

hotell finns på Heden.

Uppdaterad 25 februari 2021