Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.
Status: Avslutande dialog har genomförts. Arbetet med detaljplan väntas starta inom de närmaste åren.
Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 21 februari 2019)