Anteckningar från dialog om Heden

Hur kan Heden bli en ännu mer levande mötesplats för idrott och kultur? Läget är utmärkt. Mitt i stan, tillgänglig för alla som bor och verkar i Göteborg.

Under våren 2017 pågick en fördjupad dialog med göteborgarna om Hedens framtid, där alla hade möjlighet att tycka till. Dels ordnades möten öppna för alla göteborgare dels möten med specialinbjudna grupper som till exempel boende och verksamma vid Heden, förenings- och näringsliv, ungdomsrådet, elever, idrottsaktörer på Heden och personer med ansvar för trygghet och säkerhet. Det var också möjligt att lämna sina tankar digitalt.

Ta del av anteckningar och rapporter från genomförda dialogmöten.

Publicerad 11 april 2017 (Uppdaterad 12 december 2018)