Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.
Avslutande dialog har genomförts. Arbetet med detaljplan väntas starta inom de närmaste åren.
1621 Området som i dag är Heden doneras till Göteborg vid stadens grundande.
1700

Göta Artilleriregemente börjar använda Heden som övningsfält. Södra Landsvägen (numera Södra Vägen) var redan då en tydlig gräns på Hedens västra sida.

1788

Gamla Allén anläggs för att vara en prydnad för staden och vara till nöje för promenader.

1810

Den första idrottstävlingen i form av hästkapplöpning äger rum på Heden.

1867

Exercishuset, som är en byggnad för gymnastik, står färdig. Byggnaden får sitt namn av den då intilliggande Exercisheden för militära övningar. Detta anses vara stadens ”första mer organiserade engagemang för idrott och fysisk fostran”.

1871

Lantbruksutställning på Heden. Karl XV besöker invigningen.

1886

Första allmänna idrottstävlingen på Heden. Det tävlas bland annat i höjdhopp, hinderlöpning, säcklöpning och cykelritt

1890

Göta Artilleriregemente slutar använda Heden som övningsfält. Första maj firas för första gången på Heden.

1892

Den första riktiga fotbollsmatchen i Sverige spelas på Heden. Matchen står mellan Lyckans Soldater och Örgryte Idrottssällskap.

1905

Ett provisoriskt konserthus upprättas på Heden.

1915

Den första organiserade isbanan läggs på Heden

1920

Hörnet Parkgatan–Södra Vägen väster om Exercishuset blir plats för bussar

1923

Två utställningar ordnas på Heden i samband med Göteborgsutställningen, stadens 300-årsjubileum som blev två år försenat.

1925

Gällande detaljplan för Heden upprättas av förste stadsingenjör Albert Lilienberg. Hedens roll och funktion i staden bekräftades i planen.

1927

Första parkeringsplatserna blir till framför Exercishuset.

1947

Tillfälligt bygglov utfärdas för att bygga ett provisoriskt hotell. Hotellet står fortfarande kvar i dag.

1960

Povel Ramel uppträder med sina revyer på Heden

1970

Handbollsturneringen Partille Cup startar

1975

Gothia Cup, som i dag är världens största fotbollsturnering för ungdomar startar

1995

VM i friidrott arrangeras i Göteborg. På Heden byggs VM-byn för de aktiva upp.

2008

Program för utveckling av Heden och Avenyn upprättas av Göteborgs Stad

2013–2014

Parallella uppdrag genomförs för att få in förslag från olika arkitektbyråer över vad som kan göras möjligt på Heden

2015

En inriktning för Heden upprättas. Grunden i inriktningen är att evenemangsytan kan öka om parkeringen flyttas under mark.

2017

Fördjupad dialog genomförs med allmänheten och de aktörer som är verksamma på Heden. Därefter kan detaljplanarbetet börja. Under tiden fortsätter Hedens att sjuda av vardagsliv.

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 25 september 2020)