Nu har byggnadsnämnden beslutat att skicka förslaget till detaljplanen för Backaplans centrum på samråd. Planen gör det möjligt att bygga nära 2200 bostäder men här finns också handel, annan centrumverksamhet, förskolor, skolor, en idrottshall  – och ett kulturhus.

Det är här hjärtat i det nya Backaplan planeras att växa fram. Handeln kommer även i framtiden att vara en viktig del av Backaplans identitet men den byter kostym och kommer mer att likna innerstadens cityhandel med entréer och skyltning som vänder sig ut mot välbesökta gator. Centrumhandel finns i tre kvarter och kommer självklart att finnas i entréplan men även på första och andra våningen längs huvudgatorna.

Nya Backaplan ska bli en tät, grön, socialt blandad stadsdel med kringbyggda kvarter. Just i den här delen av Backaplan kommer det att vara en hög exploatering, det vill säga att det finns mycket bebyggelse. Men tanken med planen är också att det ska vara en trevlig miljö att vara i. Det finns både stadsdelspark, promenadstråk och bostadsnära parker i området. Här ska det skapas förutsättningar för en socialt blandad stad med en brett i utbud av lägenheter med tillgång till kommunal och annan service.

Det ska vara enkelt att ta sig till och från området oavsett om du vill gå, cykla eller åka kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska byggas ut med bland annat spårväg i Backavägen och nya busshållplatser.

Ett nytt kulturhus blir något av en entré till stadsdelen och är centralt placerat vid Hjalmar Brantingsplatsen.

När startar samrådet?                    

Samråd pågår den 19 januari – 16 mars 2022. Då kan du lämna dina tankar och synpunkter om området.

Var kan jag få hör mer?

Vi planerar två samrådsmöten.

  • Samrådsmöte, genomförs digitalt, 16 februari klockan 17.30-19.00 
  • Samrådsmöte, genomförs digitalt, 23 februari klockan 17.30 – 19.00

Var kan jag se förslaget?        

Förslaget till ny detaljplan finns att läsa i sin helhet här när samrådet startat.

Det ställs också ut på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, plan 1 och i Älvrummet, Lindholmen Science Park från och  med samrådets början.

Hur ser tidplanen ut?

Det staden nu har tagit fram är ett samrådsförslag av planen. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt skede i arbetet. Du har möjlighet att lämna dina synpunkter och dela dina tankar fram till den 16 mars 2022 då samrådet avslutas.

Sedan bearbetas förslaget med den nya informationen som kommit in och ett nytt förslag tas fram. Vid granskningen ställs ett färdigt planförslag ut. Granskningsperioden planeras till 2023.

Om allt går enligt planerna förväntas planen att antas under 2024.

Vad händer mer i området?

Det här är tredje etappen i utvecklingen av Backaplan. Tidigare har det beslutats om  utbyggnad av Kvillemotet, Kvilleleden och dubbelspår på Bohusbanan med Brunnsbo station och ytterligare en detaljplan med bostäder och verksamheter vid Backavägen.

Och just nu pågår arbetet med ytterligare en detaljplan som domineras av bostäder.

Publicerad 17 december 2021 (Uppdaterad 17 oktober 2022)