Vad?

Backaplan är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet. Idag består området mest av gallerior, butiker och stormarknader dit människor främst kommer med bil. 

Backaplan ska fortsätta utvecklas utifrån de aktiviteter och verksamheter som redan finns här idag, till exempel specialbutiker inom livsmedel- och restauranger, konst och kulturverksamheter. Utvecklingen planeras gå mot en mer cityliknande handel, med varierat utbud av butiker, mötesplatser och caféer.

När området är helt färdigbyggt är tanken att det ska bli en blandstad med cirka 9 000 bostäder, varav ungefär 2 000 i Kvillebäcken. Det blir cirka 140 000 kvadratmeter cityhandel samt en stor andel kontor och verksamheter, förskolor, grundskolor, en idrottshall och ett nytt kulturhus.

Vid Hjalmar Brantingsplatsen blir det en ny spårväg med resecentrum. Knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen planeras bli ett av fem stora nav för kollektivtrafiken i Göteborg, och är vägen in till Backaplans handels- och mötesplatser. I planerna finns även en ny pendeltågsstation vid Brunnsbo.

Genom området rinner Kvillebäcken. Grönområdet längs Kvillebäcken utvecklas till en stadsdelspark med ett antal mindre parker intill de nya bostäderna i området.

Var?

Utvecklingen sker med utgångspunkt från Hjalmar Brantingsplatsen och norrut. 

Varför?

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven.

Upp emot 20 000 människor kommer bo i området och lika många kommer att arbeta här i framtiden. Tanken är att det ska vara enkelt att leva hållbart med närhet till service, skolor, handel och grönområden.

Utvecklingen sker enligt Vision Älvstaden och programmet för Backaplan.

När?

Omvandlingen av Backaplan har startat och pågår under de närmaste 15-20 åren, fram till runt 2035. Utvecklingen sker etappvis.

Före
Efter

Backaplan före och efter stadsutveckling

Backaplans delområden

Nu drar planeringen igång för Backaplan centrum, Kvillebäcken som räknades som etapp I av Backaplan är färdigbyggt och nu drar planeringen igång av Backaplan centrum -  häng med på resan!

Lista på alla projekt

Frågor och svar

Backaplansområdets omvandling har redan startat med  utvecklingen i Östra Kvillebäcken. Omvandlingen kommer att fortsätta under 15-20 år framöver, till cirka 2035. Men ett område blir aldrig riktigt färdigbyggt.


Sammanfattning av tidplaner för områdets detaljplaner (DP) inom program Backaplan. Tiderna är ungefärliga och kan komma att ändras. 


DP 0: Gator inom Backaplan. Utbyggnad 2021-2027.
DP 1: Handel och bostäder. Utbyggnad 2022-2025.
DP 2: Handel, verksamheter, bostäder, skola och kulturhus mm. Antagande detaljplan 2023.
DP 3: Bostäder, skolan mm. Antagande detaljplan 2024.
Kommande: Detaljplan för Verksamheter, torg och kollektivtrafikknutpunkt. Planstart 2022.


Mer information om program för Backaplan och de olika detaljplanerna hittar du på Göteborgs Stads webbplats för Plan- och byggprojekt.

Vi tror att upp emot 20 000 människor kommer bo i området i de 9000 nya bostäderna, och lika många kommer att arbeta här i framtiden. 

Backaplan består av ungefär 1 km² landareal vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden eller Göteborg innanför vallgraven.

Ja, det ska bli Hisingens centrum med knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen för kollektivtrafiken och den nya blandade byggelsen med affärer, kontor, olika verksamheter, kulturhus och bostäder.

Kontakt

  • Camilla Lidholm
  • Huvudprogramledare Backaplan Fastighetskontoret
  • Nina Storsveen
  • Projektledare Backaplan Stadsbyggnadskontoret
  • Sara-Linnéa Östervall
  • Projektledare Backaplan Trafikkontoret
  • Jennie Olsson
  • Kommunikationsstrateg Fastighetskontoret
1

1 kvadratkilometer landareal består Backaplan av, vilket storleksmässigt kan jämföras med Linnéstaden.

9000

9 000 bostäder, ungefär, ska det finnas när området är helt färdigbyggt (inklusive Kvillebäcken).

20000

20 000 människor beräknas bo på Backaplan när det är färdigbyggt. Lika många kan komma att arbeta här.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 30 juni 2022