2026 ska den nya gigafabriken för elbilsbatterier vara i drift på Hisingen i Göteborg. Vid full produktion ska batterier till 500 000 elbilar tillverkas årligen.

- Att tillverka batterier är en väldigt energikrävande process. Det är stora energiflöden och mycket värme som genereras vid en sådan här tillverkning. Det behövde vi lösa på ett energieffektivt sätt, säger Sebastian Bergvall, som är planeringsingenjör på Göteborg Energi och koordinator för värme- och kylaleveranser till batterifabriken.

Vattnet används fler gånger

Lösningen, som är den enda i sitt slag i stor skala, går ut på att koppla renat avloppsvattnet från Gryaab (s.k. tekniskt vatten) via Kretslopp och vattens ledningar till energisystemet. Häng med här: göteborgarnas avloppsvatten renas, därefter tas värmen från avloppet upp i fjärrvärmenätet (det står för cirka 10% av fjärrvärmen!). Efter att avloppsvattnet värmt våra bostäder och kontor genom fjärrvärmen kan det nu kylda vattnet ledas till den nya batterifabriken på Hisingen. Där leds det in på industrianläggningen och kyler i tillverkningsprocessen. Men det är inte slut där. För nu har vattnet åter värmts upp inne i fabriken. Men istället för att pumpa ut varmvattnet i havet går det tillbaka in i fjärrvärmesystemet en gång till! Därefter, när det är avkylt leds det renade vattnet ut i havet.

- Det som är så bra är att vi tar vara på de resurser som redan finns. Istället för att använda dricksvatten för att kyla anläggningen tar vi det som annars ses som en restprodukt – avloppsvattnet. Lösningen sparar dessutom väldigt mycket el, som annars hade behövts för att kyla anläggningen, säger Sebastian Bergvall. 

Genom Kretslopp och vattens ledningsnät kopplas avloppshanteringen samman med energisystemet och batterifabriken, och därigenom återvinns både värme och vatten.

Samarbete och transparens

Sebastian lyfter fram det goda samarbetet i staden som en nyckelfaktor. Idén bakom lösningen växte fram tillsammans med Gryaab och Kretslopp och vatten.  

- Det hade varit för stort för någon av oss enskilda aktörer att klara på egen hand. Det är tillsammans med Gryaabs vattenrening, Kretslopp och vattens infrastruktur och våra energilösningar som denna unika möjlighet uppstod. Tillsammans med NoVo ska vi nu göra verklighet av den.

2026 är ju bara runt hörnet för en så stor etablering. Hur ska ni hinna det?
- Återigen är det goda samarbetet avgörande. Vi har en tät och öppen dialog mellan alla samarbetspartners. Just den transparensen gör att vi kan möta utmaningar tillsammans, som ett lag.  

Om du tittar bortanför projektet, vad hoppas du att ni har bidragit till?

- Jag hoppas att vi kan vara en inspiration till fler samarbeten som leder till nya innovativa lösningar. Och jag vill skicka med - våga ha kul! Hade vi inte haft så kul tillsammans hade vi heller aldrig kunnat hitta dessa lösningar ihop. 

Publicerad 13 januari 2023 (Uppdaterad 17 januari 2023)