Björlandavallen byggs för breddidrott och skolverksamhet. Skissbild över hur Björlandavallen kommer att se ut.

Vad?

Björlandavallen blir en klassisk utomhusanläggning för friidrott med bland annat åtta löpbanor, hoppgropar, kastfält och domartorn. Läktarkapacitet för 500 sittplatser och möjlighet till utökning genom mobila/tillfälliga läktare. I anslutning till arenan skapas drygt 50 parkeringsplatser. 

Var?

Anläggningen byggs i norra Torslanda, mittemot Björlandagården, på andra sidan Kongahällavägen. 

Varför?

Anläggningen ska ersätta den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på dåvarande Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den byggdes om till en renodlad fotbollsarena.

När?

Björlandavallen beräknas stå klar sommaren 2022. 

Vem?

Entreprenören Betonmast bygger anläggningen på uppdrag av beställaren idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Bild över infart till anläggningen, anläggningen är grovt ritad med en högre byggnad i mörkgrå och en lägre i rött. Framförbyggnaden ses löparbanor och gräsmatta. I förgrunden ses anläggningens parkering.

Mittemot Björlandagården, på andra sidan Kongahällavägen, byggs Björlandavallen. Skissbild, ingen exakt bild av hur anläggningen kommer att se ut.

Kontakt

  • Dragan Medan
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 21 72
Uppdaterad 30 juni 2022