Björlandavallen har byggts för breddidrott och skolverksamhet. Flygfoto över Björlandavallen. Foto Norconsult.

Vad?

Björlandavallen är en klassisk utomhusanläggning för friidrott med bland annat åtta löpbanor, hoppgropar, kastfält och domartorn. Läktarkapacitet för 500 sittplatser och möjlighet till utökning genom mobila/tillfälliga läktare. I anslutning till arenan skapas drygt 50 parkeringsplatser. 

Var?

Anläggningen ligger i norra Torslanda, mittemot Björlandagården, på andra sidan Kongahällavägen. 

Varför?

Anläggningen ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på dåvarande Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den byggdes om till en renodlad fotbollsarena.

När?

Gräset på Björlandavallen har inte etablerat sig såsom man planerat, vilket innebär att invigningen av anläggningen skjuts fram till våren 2023. 

Dialog kommer tas med föreningar angående eventuell användning av delar av anläggningen under hösten 2022.

Vem?

Entreprenören Betonmast har byggt anläggningen på uppdrag av beställaren idrotts- och föreningsförvaltningen. 

Björlandavallen
Björlandavallen september 2022. Video Norconsult.

Kontakt

  • Dragan Medan
  • Projektledare
  • Telefonnummer: 031-368 21 72
Uppdaterad 24 oktober 2022