Studien ska titta på förutsättningarna för byggandet av den nya spårvägsförbindelsen på sträckan mellan Lindholmen och Vegasvackan. Sträckan omfattar en bergtunnel, en underjordisk hållplats vid Stigberget, en sänktunnel under Göta Älv och anslutningen till tunneln vid Lindholmen. 

Genomförandestudien, som har tilldelats företaget AFRY, ska ligga till grund för kommande beslut om projektering och byggnation av Lindholmsförbindelsen. I uppdraget till Afry ingår även att bistå med att ta fram underlag för detaljplaneprocessen och för de miljödomar och andra tillstånd som krävs för byggnation.

Parallellt pågår en annan genomförandestudie för sträckan Vegasvackan-Linnéplatsen, den andra delen av Lindholmsförbindelsen. 

Publicerad 15 mars 2022 (Uppdaterad 15 mars 2022)