Illustration: Norconsult

Vad?

Två av Brunnsboskolans äldsta byggnader ska ersättas med en ny större byggnad för 400 elever i årskurserna F-3. Den befintliga idrottshallen byggs om med två nya omklädningsrum. Därmed blir lokalerna i hus D tillgängliga för övriga stadier.

Skolan har redan matsal, storkök, idrottshall, slöjdsalar och NO-salar. I den nya byggnaden kommer det att finnas klassrum, grupprum, särskilda undervisningsrum, rum för modersmålsundervisning och för elevhälsa som skolsköterska och kurator. Det kommer också att finnas fritidslokaler i den nya delen.

Elevhälsan placeras så att eleverna lätt kan komma dit. Entréerna placeras centralt med en extra entré för de elever som behöver särskild undervisning. Lekgården tar fasta på jämlikhet med så mycket naturmaterial som möjligt. Eleverna kan vistas i olika zoner beroende på om de behöver lugn eller aktivitet.

Var?

Brunnsboskolan ligger i ett område längsmed Litteraturgatan som just nu utvecklas något enormt med tusentals nya bostäder. Selma stad är motorn med ett nytt kulturhus och kommersiella fastigheter.

Varför?

Brunnsboskolan är idag en F-9-skola med cirka 700 elever. Skolans kapacitet behöver säkerställas över tid och även utökas för att hantera en förväntad befolkningsökning inom Backa/Brunnsbo. 

När?

Förberedande markarbeten påbörjades våren 2021. Om- och tillbyggnationerna sker etappvis. Under sommaren 2023 ska allt vara klart, inklusive rivning av de gamla skoldelarna och iordningställande av utemiljön.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad totalentreprenör är GBJ Bygg Väst AB.

Kontakta gärna

  • Gustav Bäckman
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022