I sommar är gräsytan intill älven i Färjenäsparken åter öppen för besök, efter att ha gjorts om för att fungera som evenemangsyta, från och med nästa år.

I februari var den första etappen i utbyggnaden av Färjenäsparkens möte med älven klar. Sedan dess har gångvägar genom parken varit öppna men den stora ytan intill älven har varit inhägnad med staket.

– Nu har gräset etablerat sig, så i månadsskiftet maj/juni tar vi ner staketen och hälsar parkbesökarna välkomna ut på gräset för lek, spel, picknick och häng, säger Johan Blomqvist, projektledare, park- och naturförvaltningen. 

Stora evenemang först under 2023

Förutom att vara en plats till vardags för olika typer av aktiviteter och rekreation ska gräsytan också fungera som en evenemangsplats som ska kunna avlasta Slottsskogen, med upp till 25 000 besökare.

Arrangemang av den storleken blir dock aktuella först nästa år. Då har gräsmattan etablerat sig tillräckligt för att klara ett så högt slitage som till exempel en konsert innebär.

Nästa steg är utbyggnad av strandpromenaden

Nästa etapp i utbyggnaden omfattar strandpromenaden intill älven mellan Monsungatan och Karl IX:s väg.

– Vi tar nu fram en plan – en så kallad gestaltning – för vad strandpromenaden ska innehålla och hur den ska se ut. När den är klar, återkommer vi och berättar mer om hur stranddelen ska utformas, berättar projektledare Johan Blomqvist.

Planerad byggstart för strandelen är under 2023.

Två vepor i sitter på ett viltstaket som står framför nya planeringar i Färjenäsparken. På veporna finns info om planeringarna. Det är försommar och grönt.

De naturlika planteringarna vattnas med vattenspridare under hela sommaren, så se upp när du passerar, så att du inte får en ofrivillig dusch. För att skydda planteringarna, framför allt mot gnagare, kommer de att vara inhägnade med viltstängsel under cirka fem år.

Ett nyanlagt svackdike går genom bilden med en liten mur i natursten. På båda sidor om diket är det nyanlagda planeringar

På östra sidan av gräsmattan går ett dike för dagvattenhantering. Det ger en fuktigt miljö som bidrar till att öka den biologiska mångfalden och det är också en plats för lek. Längs diket syns ett lägre staket - ett så kallat inspringsskydd. Den typen av staket kommer sitta omkring fruktlunden (till höger i bild) samt lök- och ängsplanteringarna för att ge ytorna tid att etablera sig över sommaren. I bakgrunden skymtar "pulkabacken" som är öppen.

Publicerad 30 maj 2022 (Uppdaterad 17 juni 2022)