1600

Färjestaden

Hemmanet Färjestaden ”platsen för färjan” omtalas redan år 1600 men kan ha funnits länge innan. De första färjorna till och från fastlandet är roddfärjor, vilka senare ersattes av dragfärjor.
1607

Staden får sina privilegier och namnet Göteborg

Kung Karl IX inser vikten av en bosättning vid Västerhavet och planerar för en stad enbart befolkad av holländare. De har goda kontakter med Europas bankväsende och kungen är i stort behov av pengar eftersom han har tre krig att finansiera. Staden börjar uppföras i nuvarande Färjenäs i mars 1603 efter holländskt mönster. Det byggs hus, sjöbodar och magasin vid stranden, en stor brygga och två kyrkor - en timrad luthersk kyrka och en murad reformert kyrka för holländarna. Chef för byggnationen av Göteborg är Hans Flemming, vars namn återfinns på en gata i Färjenäs. År 1607 får staden sina slutgiltiga privilegier och namnet Göteborg men det blir en kortvarig stadsbildning eftersom den bränns ner av danskarna 1611. Det enda som idag finns kvar av Karl IX:s Göteborg är kyrkogrunden efter den reformerta kyrkan. Man har även hittat minnespengar i silver där staden finns avbildad med kyrkan och Älvsborgs fästning.
1874

Bonnafröjda trafikerar älven

Eriksbergs Mekaniska Verkstad levererar 1874 den så kallade Färjenäsfärjan, en ångslup med med smeknamnet "Bonnafröjda". År 1927 säljs Bonnafröjda och en ny färja köps från Stockholm. Den är i bruk till 1951 då den betydligt större motorfärjan David Carnegie sätts in. Den sista färjan med namnet "John E. Olson", lägger ut 1 april 1967 kl. 09.00.
1906

Färjestaden blir stadsdel i Göteborg

Under andra halvan av 1800-talet börjar Göteborg att växa över älven. På 1890-talet har Färjestaden sin storhetstid. Längs Hisingens älvstrand växer mindre industrier upp. Det anläggs mekaniska verkstäder som så småningom utvecklas till varv. Med företagen kommer bostäder och samhällsservice samt andra typer av företag. Karl IX:s väg är centrum med polis, post och kafé. Färjestaden är vid sekelskiftet 1900 inte Göteborg utan en del av landskommunen Lundby. 1906 blir Färjestaden en stadsdel i landskommunen Göteborg.
1966

Älvsborgsbron invigs

Älvsborgsbron invigds 8 november 1966 av dåvarande kommunikationsministern Olof Palme. I och med brons öppnande upphör den reguljära färjetrafiken mellan Färjenäs och Klippan.
1992

Husockupation och rivning

Eriksbergs varv byggs ut i flera etapper från den första anläggningen vid Eriksberget och är som störst i början på 1970-talet med 6000 anställda. Varvskrisen på 1970- och 1980-talet leder till att villaområdena som köptes upp och evakuerades av Eriksbergsvarvet rivs 1992. Husen ockuperas innan rivningen av så kallade husnallar under stor publicitet. Kvar från husen finns trappor, terrasser och vägar som berättar att här har någonting funnits. Från varvsepoken finns också dockan, bockkranen och stapelbädden bevarade.
2006-2011
Image for Lekplats, basket, skate, utegym, promenadstråk

Lekplats, basket, skate, utegym, promenadstråk

I Färjenäsparken bygger park- och naturförvaltningen en stadsdelslekplats, en street-basketplan, ett utegym med tillhörande löpslinga, en skateanläggning, nya promenadstråk i parkens norra del, inklusive ny trappa och ramp och nya tillgänglighetsanpassade bänkar samt restaurerar murar från den villastad som fanns på platsen tidigare. Idrott- och föreningsförvaltningen anlägger en större konstgräsplan i anslutning till Taubeskolan.
2018–2019
Image for Renovering av utegym, byggnation av entré och plantering

Renovering av utegym, byggnation av entré och plantering

Park- och naturförvaltningen gallrar, röjer och planterar nya träd, buskar och perenner, till exempel tall, bambu, klättervildvin, flocknäva, funkia och fjällkåpa. Renoverar utegymmet med stockredskap, trädäck, belysning och planterar träd. Målar 60-metersbanan i anslutning till utegymmet och markeringar i backen intill utegymmet för att underlätta intervallträning. Bygger ny entré från Astris gata med planteringar, grusyta och en bänk runt eken som finns på platsen.
2020
Image for Gestaltning av utbyggnaden

Gestaltning av utbyggnaden

Park- och naturförvaltningen anlade en gångväg bakom kvarteret Kajen. Den ska på sikt ansluta till gräsplanen i parken. Under våren presenterade park- och naturförvaltningen ett gestaltningsförslag för utbyggnaden av Färjenäsparken där den första etappen omfattar evenemangsyta omgiven av naturlikaplanteringar, som ska stå klart under slutet av 2021.

2021 och framåt
Image for Evenemangsyta och fortsatt utbyggnad

Evenemangsyta och fortsatt utbyggnad

Utbyggnaden av Färjenäsparken sker i två etapper. Etapp ett – som omfattar den stora gräsytan mot älven – ska bli en plats för evenemang, aktiviteter och rekreation, omgiven av naturlika planteringar. Den ska stå klar under slutet av 2021. Tidplanen för etapp två, som omfattar strandpromenaden, är ännu inte fastställd.

Publicerad 9 november 2018 (Uppdaterad 5 juli 2022)