Foto: Marit Lissdaniels

Vad

Lokalerna på Dimvädersgatans förskola ska byggas om och anpassas för att bli mer ändamålsenliga för verksamheten. Det innebär till exempel att förbättra tillgängligheten och tillgången till skötrum och toaletter, och att köket ska byggas om till att bli ett tillagningskök.
Solceller kommer att placeras på taket för att producera el för egen förbrukning.
Förskolegården ska bli större så att barnen får en lekyta på cirka 35 kvadratmeter per barn, och samtidigt kommer gården få bättre ytskikt och ny lekutrustning.

Var?

Förskolan ligger i Norra Biskopsgården och har åtta avdelningar. I närmiljön finns friluftsområdet Svarte mosse med fina möjligheter till utomhusaktiviteter.

Varför?

Förskolan renoveras för att förskolan ska kunna bevara sin nuvarande kapacitet på åtta avdelningar, med lokaler som är ändamålsenliga för förskoleverksamhet. 

När?

Ombyggnaden börjar under våren 2023 och beräknas vara klar sommaren 2024.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Entreprenör för byggprojektet är inte upphandlad ännu.

Kontakt

  • Mohammed Hama Raza
  • Projektledare
Uppdaterad 7 september 2022