Illustration: Norconsult

Vad?

Ny förskola för 90 barn i två våningsplan om fem avdelningar med tillagningskök. Förskolans fasad är i grön träpanel.

Var?

Långströmsgatan 32-34 mellan bostäder och park.

Varför?

Den idag befintliga förskolan med tre avdelningar rivs. Under arbetet med nybyggnationen kommer tillfälliga evakueringslokaler ordnas för de tre aktuella förskoleavdelningarna. Konstnären Yayoi Kiyota Malms ”En hyllning till det som växer” och som består av två delar kommer att vara den konstnärliga utsmyckningen av förskolan. Utsmyckningen kommer att finnas på förskolans östra fasad mot gatan och även mindre objekt kommer att finnas vid förskolans tre entréer.

När?

Den gamla förskolan revs under hösten 2021. Den nya förskolan beräknas stå klar under senvintern 2023.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare och bygger på uppdrag av förskoleförvaltningen. Projektet ingår i en samverkansentreprenad i programmet Fyrklövern, Vestia är samverkansentreprenör.

Kontakta gärna

  • Johan Törnqvist
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022