Illustrationsbild av förskolan vid Torslanda torg.

Vad

Den gamla förskolan revs 2019, och nu ska det byggas en förskola i två våningar med fyra avdelningar och plats för 72 barn. Bruttoytan är 1400 kvadratmeter.

Var?

Så centralt i Torslanda man kan komma, på Torslanda torg 8.

Varför?

Den nya förskolan ska på sikt kunna avlasta förskolor med många barn, och täcka upp för platser som behövs när det byggs nya bostäder i området.

När?

Entreprenaden påbörjas i maj 2022. Beräknad byggtid är drygt ett år och kostnaden uppskattas till 45-50 miljoner kronor. Förskolan beräknas stå klar till sommaren 2023.

Vem?

Byggfokus är upphandlad entreprenör för projektet. Byggherre är stadsfastighetsförvaltningen och beställare förskoleförvaltningen.

Kontakt

  • Mohammed Hama Raza
  • Projektledare
Uppdaterad 17 augusti 2022