Den nya förskolan på Biskopsgatan blir ett välkommet tillskott i Lundby, ett område där fler förskoleplatser behövs.

Vad?

På det som tidigare har varit en fotbollsplan, fanns sedan 2012 en provisorisk förskola med tidsbegränsat bygglov. Efter att detaljplanen varit ute på samråd och antagits 2019 kunde planerna på en större och permanent förskola bli verklighet. Förskolan byggs i två våningar med sedumtak för att främja den biologiska mångfalden med pollinerande arter, och förses med solceller för produktion av el.

Var?

Förskolan Biskopsgatan 8 ligger nära Bräckeskolan i ett äldre småhusområde i Bräcke.

Varför?

Bräcke är ett populärt bostadsområde för barnfamiljer där behovet av barnomsorg ökar, därför utökas den tillfälliga lösningen med en större permanent förskola.

När?

Den beräknas stå färdig i början av 2024. Verksamheten är flyttad tillfälligt till förskolan Oslogatan medan byggnationen av nya förskolan på Biskopsgatan pågår. 

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Entreprenör för byggprojektet är inte upphandlad ännu.

Kontakta gärna

  • Daniel Estling
  • Projektledare
Uppdaterad 1 september 2022