På Litteraturtorget 5 byggs en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten.

Vad?

Litteraturtorget 5 blir adressen för en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten. 

Var?

Förskolan ska ligga väster om Litteraturgatan i anslutning till ett naturskönt parkområde. Längs med Litteraturgatan ges plats åt fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker.

Varför?

Backa växer med nya stadsdelar där Selma stad är områdets självklara centrum med bibliotek, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Det planeras för 1700 nya bostäder i området.

När?

Bygglov medgavs i slutet av 2021 och förskolan beräknas stå klar under vintern 2024. 

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektägare och beställare och bygger på uppdrag av förskoleförvaltningen. Totalentreprenad tillsammans med Framtiden byggutveckling. 

Kontakta gärna

  • Tony Tobiasson
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022