Vad?

Frihamnen ska bli en stadsdel där alla känner sig välkomna! En levande del av Göteborgs stadskärna. Det planeras för olika boendeformer och verksamheter liksom en ny stor park vid vattnet. I Frihamnen ska cirka 17 000 människor bo i framtiden. Och lika många arbeta.

Var?

Frihamnen ligger på Norra Älvstranden på Hisingen och sträcker sig från Hisingsbron i öster till Lindholmen i väster.  I norr avgränsas området av Lundbyleden.

När?

De första etapperna beräknas vara klara 2040 och hela Frihamnen 2060.

Före
Efter

Frihamnen - förebild och visionsbild för hur det skulle kunna se ut efter stadsutveckling.

Frågor och svar

Idag är det ungefär 500 personer som har Frihamnen som arbetsplats, främst i Kajskjul 107. I Kajskjul 111 kan en spela padeltennis och i Magasin E finns en actionhall. Just nu byggs  Jubileumsparkens första permanenta etapp på land. Den består av Göteborgs femte utflyktslekplats med konstnärliga lekskulpturer, grönskande gläntor, gångvägar, bryggor, nya omklädningsrum och toaletter. Dessutom kommer ett nytt större hamnbad att byggas i Jubileumsparken som ska stå klart till jubileumsfirandet i juni 2023.

På Kvillepiren pågår byggnation av det som ska bli totalt 900 bostäder med tidsbegränsat bygglov. De första boende flyttade in under våren 2020 och projektet ska vara helt inflyttat under 2023. Dessa bostäder kommer stå kvar i max 15 år. Utöver det används området för olika evenemang och hyrs ut till olika temporära projekt. Ett exempel på det är att delar av området just nu används som förvaringsplats för byggmaterial till den nya Hisingsbron.

I området byggs även Frihamnskyrkan och det planers för en spårvagn från Hisingsbron och vidare till Lindholmen. 

Under den första utbyggnaden av Frihamnen som pågår fram till 2040 kommer cirka 4000 bostäder att stå färdiga. Totalt i Frihamnen planeras för 10 000 bostäder och 15 000 arbetsplatser. Under hösten 2019 har etablering av de första bostäderna med tillfälligt bygglov skett på Kvillepiren. Första inflyttning sker våren 2020 och pågår successivt fram till 2023. Dessa bostäder får stå kvar i max femton i väntan på den permanenta bebyggelsen. Bostäderna med tillfälligt bygglov byggs för studenter, företag med behov av bostäder för sina anställda samt för allmänhet.

År 2050 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära och dynamisk stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, boenden, parker och god kollektivtrafik. I framtiden ska cirka 15 000 människor bo och lika många arbeta här.

Den första permanenta etappen av Jubileumsparken byggs nu. I augusti 2022 var utflyktslekplatsen klar och invigdes, under våren 2023 blir servicebyggnaderna klara och lagom till stadens 400-årsfirande i juni 2023 ska det nya flytande hamnbadet stå klart. En ny identisk bastu ska byggas och den ska vara klar sista kvartalet 2023.

Redan 2013 startade olika testverksamheter utifrån dialogerna som staden hållit inför byggandet av Älvstaden och inför jubileumsåret 2021. De gick ut på att bygga prototyper som till exempel gjorde det möjligt att bada och basta mitt i stan. Prototyper och aktiviteter har skapats genom platsbyggnad – ett för Göteborg nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och använder området långt innan de första bostäderna i Frihamnen ska stå klara.

Den planerade sociodukten över Lundbyleden kommer att bli en viktig koppling för gång och cykel till både områden i närheten och andra delar av Hisingen. Det planeras också ett gång- och cykelstråk som knyter ihop Frihamnen med Hjalmar Brantingsplatsen och Backaplan.

Det planeras en ny spårvagnslinje mellan centralstationen och Lindholmen via Frihamnen. Hållplatserna kommer att ligga där Hisingsbron landar och där Frihamnsporten ligger idag. En båtskyttel över älven är också med i planerna. 

Kontakt

  • Nina Storsveen
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Manne Fridell
  • Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031 - 368 96 50

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 18 augusti 2022