Utformningen av byggnaderna i Jubileumsparken ska knyta an till Frihamnens geografiska placering vid vattnet och dess historia som hamnområde.

Utformningen av byggnaderna i Jubileumsparken ska knyta an till Frihamnens geografiska placering vid vattnet och dess historia som hamnområde.

Bakom det vita vindskyddet, alldeles intill älven på Kvillepiren, har Jubileumsparkens servicebyggnader tagit form sedan slutet av förra året. Nu när tak och ytterväggar är resta, har ställningen med vindskydd tagits bort.

Precis som ”Allmänna bastun” får byggnaderna, som ska innehålla toaletter, omklädningsrum, personal- och teknikutrymme, ett särpräglat utseende. Utformningen ska knyta an till Frihamnens geografiska placering vid vattnet och dess historia som hamnområde.

– Byggnaderna påminner om båtskjul med en fasadbeklädnad som för tanken till drivved. Taket är vågformat och duschutrymmet har en form som liknar en snäcka, berättar projektledare Alexandra Ringdahl, park- och naturförvaltningen.

"Byggnaderna påminner om båtskjul med en fasadbeklädnad som för tanken till drivved. Taket är vågformat och duschutrymmet har en form som liknar en snäcka."

Fasaden kommer att målas i blåa, gröna och beigea nyanser för att smälta in med vattnet, träden och grönskan runtomkring. Färgen är specialkomponerad för att skapa en visuell effekt där fasadens utseende ser ut att konstant skifta, samtidigt som den ska fungera i den väderutsatta miljön.

Det vågformade taket är ett precisionsjobb med lutning och inbyggda värmeslingor för att vatten och snö inte ska samlas utan rinna av. Även det svängda snäckformade duschutrymmet har krävt precision och hantverksskicklighet.

– Det har gjutits i betong och formen har kopierats från duschutrymmet i prototypbyggnaden, som tidigare fanns i parken, förklarar Alexandra Ringdahl.

"Det har gjutits i betong och formen har kopierats från duschutrymmet i prototypbyggnaden, som tidigare fanns i parken."

Planen är att servicebyggnaderna ska vara klara under sensommaren.

Publicerad 10 maj 2022 (Uppdaterad 29 juni 2022)