Från grå asfaltsyta till färgglad, fantasifull och grönskande lekplats. Den 26 augusti öppnar och invigs utflyktslekplatsen i Jubileumsparken.

Från grå asfaltsyta till färgglad, fantasifull och grönskande lekplats. Den 26 augusti öppnar och invigs utflyktslekplatsen i Jubileumsparken.

Förutom i Jubileumsparken i Frihamnen finns utflyktslekplatser i Centrum (Plikta i Slottsskogen), i Frölunda (Positivparken), i Angered i Angeredsparken och på Hisingen i Hisingsparken.

Det som kännetecknar en utflyktslekplats är bland annat att den är stor och ger möjlighet till olika typer av aktiviteter för olika åldrar, att den stimulerar till fantasi, kreativitet, fysisk aktivitet, lärande och möten samt att den är anpassad till omgivningens identitet och karaktär.

Spännande och oväntade lekredskap

Fantasi och kreativitet i kombination med tillgänglighet och säkerhet har varit ledord i arbetet med utflyktslekplatsen i Jubileumsparken.

– Resultatet blev ett tjugotal konstnärliga lekskulpturer utformade utifrån platsens förutsättningar och uttryck. Och förstås utifrån de önskemål som framkom i dialog med barn om fantasifulla, spännande och oväntade lekredskap, berättar projektledare Malin Gustafsson, park- och naturförvaltningen.

Uppmuntrar till fart såväl som stillhet

Lekskulpturerna, som är framtagna i samarbete med konstnärerna Daniel Götesson "EKTA", Patrik Bengtsson och New Order Arkitektur, ska uppmuntra till fartfyllda såväl som lugna lekar och avkoppling, förklarar Malin.

– Det finns lekskulpturer att klättra, balansera, gunga och rutscha på men också att slappa på, speja från, gömma sig i och fika vid. För mer stillsamma aktiviteter finns ljudskulpturer, sand- och vattenlek samt skulpturer, diken och planteringar som samlar eller leder regnvatten.

En lekplats med ekosystemtjänster

Att lekplatsen tar hand om regnvatten är en så kallad ekosystemtjänst, det vill säga en tjänst som naturen ger oss. Det är ytterligare ett krav på en utflyktslekplats.

Omkring lekskulpturerna finns mattor av lågväxande örter och gräs med plats för vila och picknick. Planteringar med träd, buskar ängs- och lökväxter skapar en känsla av rum och ger ytterligare ekosystemtjänster, som skydd mot sol och vind och som främjar biologisk mångfald.

Festlig invigning 26 augusti

I augusti, när planteringarna har hunnit etablera sig ordentligt, är det äntligen dags att få hälsa barn och vuxna välkomna till utflyktslekplatsen och parken.

– Den 26 augusti med start klockan 9 inviger vi utflyktslekplatsen med festlig föreställning, musik, lek, bygge av insektshotell med mera. Då hoppas vi att riktig många vill komma och fira med oss, säger Malin.

Ett mer detaljerat program för invigningen kommer att presenteras under mitten av augusti, bland annat på den här webbplatsen.

En lekplats med snäckor så stora att de går att gömma sig i för ett barn, labyrint, klätterställningar i glada färger. Grön gräsmatta och en ljusslinga hänger över lekplatsen.

Lekredskapens utformning, material och färger har koppling till platsens karaktär vid vattnet och dess historia som frihamn.

En drönarbild som visar en lekplats med fantasifulla lekredskap i glada färger och annorlunda former omgivna av frodig grönska. I fokus är gångvägar i mitten av lekplatsen och bilar står parkerade vägen.

Utflyktslekplatsen i Jubileumsparken är inbäddad i grönska, allt från ängs- och lökväxter till buskar, mindre trädplantor och ett trettiotal stora träd, som fått nya platser i parken efter att de flyttats från andra platser i staden på grund av bygget av Västlänken.

Publicerad 11 juli 2022 (Uppdaterad 12 juli 2022)