Vad?

I Karlastaden planeras det för åtta kvarter blandad stadsbebyggelse på en yta som sträcker sig över tre hektar. Det blir hyres- och bostadsrätter, äldreboende och hotell – men också kontor, förskolor, vårdcentral, handel, restauranger och ett kulturcentrum. På byggnadernas tak planeras för parkmiljöer och uteplatser.

 

Den byggnad som är mest omtalat är det 73 våningar och 245 meter höga Karlatornet, som just nu håller på att byggas. Karlatornet beräknas stå klart 2024 och får en utsiktsplats som är tillgänglig för allmänheten. Det blir Nordens högsta byggnad och ett landmärke i Göteborg som blir synligt från stora delar av staden. Karlatornet planeras få sällskap av ytterligare fyra höghus. Höghusen bildar en uppåtgående spiral från det lägsta på 60 meter upp till 94, 125 och 147 meter.

Var?

Karlastaden ligger på Lindholmen, ett område som främst kännetecknas av gamla varvs- och industriområden och som i dag domineras av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner. I dag bor cirka 4 000 personer på Lindholmen. Med Karlastaden, som planerar för cirka 2000 lägenheter, kommer befolkningssiffran att förändras dramatiskt. Likaså kommer Lindholmshamnen med 650 planerade bostäder att bidra till att fler bosätter sig i området.

Varför?

Karlastaden kommer bidra till att Lindholmen blir en levande och attraktiv stadsdel dygnet runt, veckans alla dagar. Det blir en modern och blandad stadsdel full av liv och rörelse med plats för människor i olika åldrar.

När?

Karlastaden planeras vara färdigt 2026.

Vem?

Karlastaden utvecklas av Serneke. Tre av kvarteren utvecklas tillsammans med Balder. Balder äger även halva Karlatornet.

Före
Efter

Kontakt

  • Anna Hoffmeister
  • Kommunikationsansvarig

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 1 juli 2022