Vad?

Lindholmen var ursprungligen ett varvs- och industriområde som i dag domineras av företag, utbildnings- och forskningsinstitutioner. Det är livligt på dagarna, men lugnare på kvällar och helger. Göteborgs Stad arbetar med ett program för Lindholmen. Ett av målen med arbetet är att knyta ihop området med innerstaden på andra sidan älven och att komplettera området med ytterligare bostäder, kontor och förskolor. En livligare stadsdel kommer successivt att växa fram där företag och utbildning dela på utrymmet tillsammans med bostäder, kultur och restauranger. Dessutom kommer Göteborgs högsta byggnader att finnas på Lindholmen och rita om stadens silhuett, där Karlatornet med sina 245 meter blir den högsta byggnaden i Norden.

Fram till 2027 planeras för totalt 2700 nya bostäder och 3 500 arbetsplatser på Lindholmen. Det planeras även för en skola för cirka 500 elever i årskurs 4–9.

Var?

Lindholmen ligger utmed Norra Älvstranden och gränsar till Göta älv i söder, Ramberget i norr, Sannegården i väster och Frihamnen i öster.

Varför?

På Lindholmen finns många företag men än så länge relativt få bostäder. För att få en hållbar stad ur fler perspektiv är planen att förtäta området och ge det liv och rörelse genom bra boendemiljöer, kulturutbud och parker. Karlastaden och Lindholmshamnen är två bostadsområden som är under byggnation och kommer att bidra med ett väsentligt tillskott av bostäder.

När?

Utvecklingen av Lindholmen sker successivt där vissa delar är färdiga, andra under utveckling och planering och så finns det delar som kommer att planeras och bebyggas först om flera årtionden. Bostadsområdena Lindholmshamnen och Karlastaden beräknas stå färdiga 2024 respektive 2027.

Vem?

Göteborgs stad arbetar med det övergripande programmet på Lindholmen. Samtidigt är flera privata byggherrar med och utvecklar området. Bakom Karlastaden står Serneke och vad gäller Lindholmshamnen utvecklas området av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling tillsammans med Peab, Skanska, HSB och Riksbyggen.

Så här kan vyn över Karlastaden se ut när den är färdigbyggd.

Kontakt

 • Erik Florberger
 • Projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 18 36
 • Lena Baeza
 • Projektledare Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 031-368 96 60
 • Maria Karlsson
 • Kommunikationsstrateg, Älvstranden Utveckling
 • Telefonnummer: 031-368 96 94
 • Charlotte Ohlsson
 • Kommunikationsstrateg
 • Telefonnummer: 031-368 15 46

Frågor och svar

Det stämmer inte riktigt, men det som dominerar området idag är ett stort kluster av företag inom Lindholmen Science Park. Det är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom transport, ICT (informations- och medieteknik) och media. Ett område som ligger så centralt med både arbets- och studieplatser och god infrastruktur kan bli en stad som lever hela dygnet om den kompletteras med  fler bostäder än i dag – och det är målet med Lindholmens utveckling.

Det planeras för ungefär 2 600 bostäder i de nya kvarteren i Lindholmshamnen och den planerade Karlastaden. Cirka 450 lägenheter är färdiga och inflyttade i dag.

Ja. Detaljplanen för Karlastaden godkändes av byggnadsnämnden  och antogs av kommunfullmäktige 2017 och vann laga kraft samma år. Under 2018 påbörjades ett intensivt pålningsarbete pågått och nu är byggnationen av Karlatornet igång för fullt. Det beräknas stå klart i slutet av 2023.

Ja. Det finns sedan flera år 156 små inredda lägenheter i containerform, så kallade Urban Cribs, precis vid Lindholmspiren. I Smedjan, en omgjord gammal industribyggnad bredvid de nya kvarteren i Lindholmshamnen, finns ytterligare 86 bostäder för studenter. Dessutom finns nästan 400 studentlägenheter utmed Lindholmsallén och 150 studentbostäder på Plejadgatan.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 30 augusti 2022