Utsiktstorn, ljudtrattar för visklek, sittflak och parasoll inramat av grönska. Det är några av delarna i parkstråket som växer fram på Lindholmen. Klart våren 2021.

Utsiktstorn, ljudtrattar för visklek, sittflak och parasoll inramat av grönska. Det är några av delarna i parkstråket som växer fram på Lindholmen. Klart våren 2021.

Enligt den ursprungliga planen skulle parkstråket vara klart under december 2020 – förutom plantering av äng och perenner samt montering av insektshotell, som sker under slutet av april 2021. 

– Eftersom leveransen av belysningsmaster försenades på grund coronapandemin, har vi inte kunnat färdigställa. Som det ser ut nu kommer belysningen monteras under juni, förklarar projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

Avspärrning för fasadfogning

Dessutom kommer lekplatsdelen i parkstråket att behöva spärras av under mars på grund av att tegelfasaden på en angränsande byggnad ska fogas. Arbetet utförs med hjälp av en mobil lyftkran. Av säkerhetsskäl måste avspärrningar finnas i parkstråket runt kranen. 

Snurra, speja och spegla

I parkstråket finns platser såväl för lek och rörelse som för rekreation och umgänge. Temat är energi av olika slag. I lekplatsdelen finns till exempel spegelskärmar, utsiktstorn, snurrlek, ljudtrattar för visklek och kikare att speja ut över älven med. 

I den södra delen, som ligger närmast älven, finns sittflak, klassiska parkbänkar med och utan parasoll samt vågformade träskärmar som skärmar av. Allt omgivet av träd, växter samt ängs- och örtplanteringar. 

– Planen är att öppna parkstråket i början av april även om planteringarna görs i slutet av april och belysningen samt parasoller kommer på plats under juni, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

En detalj i form av en kikare monterad på en trästolpe i parkstråket som byggs på Lindholmen. Även två tallar med planteringsstöd syns i bild till höger där även fasaden från hotellet SAS Radisson Blu syns. Älven skymtar längst bak i bild med konstverk gjort i nät av en kyrka.

I parkstråket finn en kikare som du kan spana med, ut över älven och den flytande kyrkoliknande byggnaden i sträckmetall av konstnären Kent Karlsson.

Speglar monterade mot varandra i ring för att reflektera solen och för att fungera som ett lekredskap i parkstråket.

Temat för parkstråket är energi av olika slag. Spegelskärmar reflekterar solens strålar och ger känslan av en labyrint eller ett kalejdoskop, som kan göra leken extra spännande.

Publicerad 11 februari 2021 (Uppdaterad 25 maj 2021)