Maskinparken – en rund, öppen plats omgiven av höga träd av olika sorter, en pergola samt kullar med gräs och ängsblommor.

Maskinparken – en rund, öppen plats omgiven av höga träd av olika sorter, en pergola samt kullar med gräs och ängsblommor.

Som kontrast mot den mer kantiga industriella miljön anläggs en rund nedsänkt park, omsluten av stora träd och grönskande kullar, vid Götaverksgatan på Lindholmen. En pergola och olika typer av sittplatser skapar rumskänsla och utrymme för både möten och vila.

Från grå, kantig och platt till grön, rund och kuperad

Den idag gråa, platta parkeringsplatsen framför byggnaden som en gång var Götaverkens maskinhall, ska förvandlas till en kuperad park med en rad olika trädsorter, till exempel Himalayabjörk, Ginkgo, Japansk lärk, Tulpanträd, Hängande silverpäron. Olika sorters gräs med inslag av ängsblommor och lökväxter kommer också att planteras.

– I sänkan mitt i parken blir det växter som tål mycket vatten såväl som uttorkning, eftersom parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

I sänkan mitt i parken blir det växter som tål mycket vatten såväl som uttorkning, eftersom parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten.

Visionsbild på Maskinparken. I mitten en stor öppen, rund, grön nedsänkt gräsmatta som ska kunna ta emot regnvatten.

Den runda öppna ytan i mitten av parken är nedsänkt för att kunna ta om hand stora mängder regnvatten när det kommer.

En knutpunkt i området

Den stora, nedsänkta gräsytan i mitten av parken lämpar sig väl för lek, spel och picknick. Omkring den, bland träden, byggs stenmurar som också fungerar som sittplatser.

Belysningen i parken, på höga master, knyter an till den industriella miljön och bidrar tillsammans med pergolan och de stora träden till känslan av rum.

– Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området och ska kännas inbjudande och tillgänglig såväl dag- som kvällstid, säger Penelope Nikolopoulos.

Maskinparken kommer att bli en knutpunkt och en oas i området och ska kännas inbjudande och tillgänglig såväl dag- som kvällstid.

Byggtid hösten 2021 till sommaren 2022

Under hösten börjar byggnationen och platsen kommer då att spärras av. Det första som sker är markarbeten.  Det kommer att damma och väsnas en del, då massor från gammal varvsindustri måste tas bort och ersättas med ny jord för plantering.

Så snart vädret tillåter under våren 2022 kommer träd och annan grönska att planteras.

– Lagom till sommaren 2022 planerar vi för att parken ska vara färdig och kunna öppnas för besök, säger Penelope Nikolopoulos.

Lagom till sommaren 2022 planerar vi för att parken ska vara färdig och kunna öppnas för besök.

Visionsbild över Maskinparken som byggs på Lindholmen framför Götaverkens gamla maskinhall. En hög pergola bidrar till att skapa känslan av ett rum.

En pergola, de höga träden och belysningsmasterna bidrar till att skapa rumskänsla i Maskinparken som byggs framför Götaverkens gamla maskinhall, med start hösten 2021.

Publicerad 6 maj 2021 (Uppdaterad 6 september 2021)