I Lindholmshamnen har du alltid nära till vattnet.

Vad?

Lindholmshamnen är ett nytt bostadsområde som totalt kommer att få 650 bostäder när området står färdigt 2024. Här finns även flera mindre parker och en förskola. Det planeras dessutom för ett torg och ett bryggdäck med restaurang, som kommer att byggas på vattnet.

Var?

Lindholmshamnen ligger alldeles vid vattnet på Lindholmen, omgiven av internationella företag och äldre byggnader med koppling till Göteborgs varvshistoria.

Varför?

Lindholmen är idag ett av Göteborgs mest kunskapsintensiva och dynamiska områden med Lindholmen Science Park som är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och media. Det är inte så många som bor i området och därför har folklivet efter kontorstid hittills varit stillsamt. Nu ska Lindholmen bli en stadsdel som är levande dygnet runt, veckans alla dagar. Därför satsas det på fler bostäder och service i området. Lindholmshamnen är en viktig del av det arbetet, tillsammans med Karlastaden.

När?

Lindholmshamnen beräknas vara färdigbyggt 2024.

Vem?

Lindholmshamnen utvecklas av ett konsortium bestående av byggherrar från HSB, Peab, Riksbyggen och Skanska tillsammans med det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling. Mer information finns på konsortiets webbplats.

Frågor och svar om Lindholmshamnen

Det finns en förskola och det planeras för en blandning av verksamheter och service. Exakt inom vilken kategori är inte klart i dagsläget, men ambitionen är att det ska bli en bra mix som tilltalar både boende och besökare i området. Dessutom finns ett nytt parkstråk som löper från Lindholmsallén ner mot vattnet, och under 2022 står nya Maskinparken klar.

Ja, absolut. Här finns en förskola och ett nytt parkstråk som kopplar ihop lek och teknik på ett inspirerande sätt. Under 2022 står en helt ny park, Maskinparken, färdig.

Det är enkelt att ta sig till och från Lindholmshamnen. Det finns bra allmänna kommunikationer till området med flera busslinjer in till centrala Göteborg, Bäckebol, Torslanda och Frölunda Torg. Från den närliggande Lindholmspiren tar du dig snabbt över älven med färja och i området finns också bra cykelvägar. Det är även enkelt att ta sig till området med bil. Samtliga kvarter kommer att ha parkeringsgarage under jord för de boende. Det kommer också finnas besöksparkering i området.

 

Inom några år finns en ny färjehållplats från närliggande  Pumpgatan/Keillers kaj, liksom spårväg utmed Lindholmsallén. På längre sikt planeras för en gång- och cykelbro över älven, och en tunnel för spårväg under älven, som ska binda ihop Lindholmen med Stigberget och Linné.

Konsortiet som består av ett flertal byggherrar har tillsammans med staden tagit fram ett förslag, som fungerar som vägledning och inspiration, för hur området kan utformas. Ambitionen är att bygga ett område som upplevs sammanhållet och samtidigt varierat. Vi vill bygga en stadsdel som blir en del av en levande blandstad. Dagens byggteknik gör det möjligt med lutande fasader som ger större ljusinsläpp och en intressant form, i några kvarter kommer fasaderna vara gjorda i så kallad shingelteknik, en typ av stansade plattor. Det blir också hus av varierande typer och höjder, från tre och upp till 16 våningar.

Det ska vara klart år 2024.

Kontakt

  • Åsa Svensson
  • Projektledare Lindholmshamnen, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 95
  • Kundservice
  • Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 19 60

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 19 januari 2023