Den runda öppna ytan i mitten av parken är nedsänkt för att kunna ta om hand stora mängder regnvatten när det kommer.

Den runda öppna ytan i mitten av parken är nedsänkt för att kunna ta om hand stora mängder regnvatten när det kommer.

Innan byggnationen av parken börjar hägnas området in framför Götaverkens gamla maskinhall M1.

– Det första som sker är markarbeten. Vi behöver ta bort massor från den gamla varvsindustrin som funnits på platsen, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

"Det första som sker är markarbeten. Vi behöver ta bort massor från den gamla varvsindustrin som funnits på platsen, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen." 

Många stora träd för att skapa variation

Under början av 2022 läggs nya massor på för grundläggning och för planteringar. De första träden planteras tidigt under våren och efter det planteras växter. 

– Det blir ett fyrtiotal stora träd. Vi har flera olika sorter för att skapa variation i färg, form och struktur, till exempel Himalayabjörk, Ginkgo, Japansk lärk, Tulpanträd, Humlebok, Svarttall och Hängande silverpäron, berättar Penelope Nikolopoulos.

"Det blir ett fyrtiotal stora träd. Vi har flera olika sorter för att skapa variation i färg, form och struktur, till exempel Himalayabjörk, Ginkgo, Japansk lärk, Tulpanträd, Humlebok, Svarttall och Hängande silverpäron."

Mellan träden anläggs grästäckta kullar med inslag av ängsblommor och lökväxter. I den stora nedsänkta ytan i mitten i parken planteras växter som tål såväl mycket vatten som uttorkning. Anledningen är att parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten.

Klart sommaren 2022

Sist kommer olika typer av sittplatser, belysning samt pergolan på plats och grusgången omkring den nedsänkta gröna ytan anläggs.

Till sommaren 2022 ska Maskinparken vara färdig och välkomna besökare för att strosa, leka, vila, kanske äta sin lunch eller bara vara och njuta av grönskan.

Illustrationsplan över Maskinparken och vad som ska finnas i den

Läge för parken

Publicerad 21 oktober 2021 (Uppdaterad 1 november 2021)