Illustration av Lundbyskolan från arkitekten D Office.

Vad?

I Lundby bygger vi en ny skola för årskurs 7-9. Där kommer drygt 600 elever samt 20 elever i grundsärskola att utbildas. Det byggs även två idrottshallar med läktare som ska rymma 1000 åskådare, samt kulturskola. Aulan ska fortsatt möjliggöra för kulturevenemang och upplevelser för invånarna i stadsdelen.

Var?

I Lundby bygger vi en ny högstadieskola för årskurs 7-9 samt grundsärskola. Delar av gamla Lundby gymnasium har rivits för att lämna plats åt skolan. Det är lokalförvaltningen som är beställare, och entreprenören Peab som bygger skolan. Vi bygger även två fullmåttshallar som Göteborgs idrottsföreningar kan nyttja på kvällar och helger för träning eller turneringar. De utdragbara läktarna ska rymma 1000 åskådare.
Aulan och foajén bevaras och kommer även i fortsättningen att vara samlingsplats för kulturella upplevelser och intressanta föreläsningar för en publik om cirka 800 personer. I foajén till aulan finns en väggrelief, Cirkus, från 1956 av keramikern Lisa Larson som bevaras.

Varför?

Det behövs en större högstadieskola på Hisingen, och behovet av idrottshall är enormt. Skolan byggs för att kunna användas som övernattningsskola vid större idrottsevenemang, och skolan har skyddsrum i källaren.

När?

Byggprojektet började med rivning av gamla Lundby gymnasium i november 2020 till mars 2021. Det symboliska första spadtaget togs i maj 2021 där elever från skolor i stadsdelen deltog. Skolan planeras stå färdig första kvartalet av 2023 och tas i bruk lagom till höstterminen 2023.

Vem?

Lokalförvaltningen är beställare av byggprojektet på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Utsedd entreprenör är Peab.

Kontakt

  • Said Dawodi
  • Biträdande projektledare
Uppdaterad 30 juni 2022