Enkäten är stängd och nästan tusen svar har kommit in.

– Det här är ett sätt att få in synpunkter i ett tidigt skede av stadsutvecklingen, säger Agneta Runevad, projektledare på stadsbyggnadskontoret. Eftersom vi inte kan genomföra en vanlig dialog på grund av Coronaviruset så låter vi folk i stället berätta i en digital enkät.

Anledningen till omvandlingen är att idrotts- och föreningsnämnden har bedömt att Lundbybadet och ishallen Rambergsriken är i dåligt skick och behöver ersättas. En ny placering för ishallen ska hittas inom området och eftersom Lundbybadet är väldigt populärt är det önskvärt att det nya badet blir större. Målsättningen är också att de gamla anläggningarna ska finnas kvar tills de nya byggts så att verksamheten inte behöver pausa. 

– Men det är mer som kan hända runt arenan. För samtidigt planeras nya lokaler för Lundby Sjukhus inom området, berättar Agneta Runevad. 

Västra Götalandsregionen planerar för ett nytt specialistsjukhus som en ersättning för befintliga Lundby närsjukhus. Sjukhuset kommer att ha uppdrag att arbeta med öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. 

”När det är så här mycket som behöver utvecklas är det jättebra att få in folks synpunkter innan vi har en färdig detaljplan”

Det finns andra frågor som behöver lösas, till exempel vad som ska hända med macken och hamburgerrestaurangen och hur Bravida Arena kan utvecklas. Men också hur hela området kan bli tryggare och mer tillgängligt med exempelvis grönska samt ytor för uteaktiviteter. 

– Så när det är så här mycket som behöver utvecklas är det jättebra att få in folks synpunkter innan vi har en färdig detaljplan, säger Agneta Runevad och uppmanar alla som brukar besöka Rambergsstadens idrottsområde att besvara enkäten – som du når via länken nedan.

Publicerad 10 juni 2020 (Uppdaterad 25 augusti 2020)