Illustration av skolan.

Vad?

Ryaskolan är en F-9 i Södra Biskopsgården som ska byggas om och till i enlighet med skolans motto: ”Tillsammans för trygghet och lärande”.

Var?

Ryaskolan ligger i södra Biskopsgården med naturen som granne. 

Varför?

Ryaskolan är över 50 år och behöver moderniseras och byggas ut. Skolan har haft kapacitet för 600 elever, och utökas till att rymma cirka 760 elever och blir en fyrparallellig F-6-skola. Den skolbyggnad som inleder projektet, kallas i planerna för ”hus G”. Det ersätter en skolbyggnad som har rivits. Den nya byggnaden ska bland annat innehålla ett nytt tillagningskök med kapacitet för 800 portioner, och matsal på första plan. På våning två blir det klassrum med grupprum, lärararbetsplatser och lokal för skolvärd.
Taket förses med solceller, som ska producera el för skolans belysning.
Framöver ska även de andra skolbyggnaderna anpassas för att samla undervisningen ämnesvis.

När?

Om- och tillbyggnaderna sker etappvis med start i september 2021. Alla om- och tillbyggnader beräknas vara klara 2023-2024.

Vem?

Lokalförvaltningen är beställare och projektansvarig på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Upphandlad entreprenör är ABCD Bygg AB.

Kontakta gärna

  • Ingegärd Arkelid
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022