Vad?

Tidigare ett uppskattat men något slitet torg, som nu omvandlas till något helt annat.

Det byggs vid torget och längs med Litteraturgatan för att ge plats åt fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker. Fler bostäder och butiker, torg- och parkstråk bidrar till ett livligt och grönt område där boende och besökare trivs. En plats fylld av liv.

Var?

Selma Lagerlöfs Torg ligger intill Litteraturgatan på Hisingen.

Hur

I det nya stadsdelshuset samsas kultur, fritid, stadsdelskontor, restaurang, bibliotek och mötesplatser. Det är en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen.

I handelshuset ligger en större livsmedelsaffär, vård och kontor som kommer kompletteras med butiker, caféer och restauranger längs torgstråket när det växer fram.

Idrott, kultur, handelsutbud och offentlig service i kombination med olika boendeformer bidrar till en trygg och levande stadsdel under stora delar av dygnet.

 

När?

Byggande pågår.

Vem?

Byggaktörer för Selma stad är Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutveckling, Familjebostäder, Poseidon, GöteborgsLokaler, Botrygg, Hökerum Bygg/NREP och Riksbyggen.

powerphoto.nu Selma Stad 20210926

Selma stad som det såg ut 2021-09-26

I stora drag inledde Trafikkontoret med att ge Backadalen en ny sträckning. Gatan ansluter nu till Litteraturgatan ca 40 meter längre norrut än tidigare. Det har skapats mer plats för nybyggnation söder om Backadalen. Litteraturgatan har byggts om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten. Busshållplatsen har flyttats så att den kommer närmare det nya torget. Stora mark- och ledningsarbeten har genomförts för att göra klart för allt det som ska byggas i området. Under tiden och efter Trafikkontorets förberedande arbete har byggaktörerna börjat sin byggnation.

De första bostäderna som byggts i Selma stad ligger väster om Litteraturgatan och är bostadsrätter. Det nya stadsdelshuset och handelshuset byggdes ungefär samtidigt och invigdes under augusti och september 2019.

När alla etapper är färdiga kommer det att finnas närmare 4 000 nya bostäder i Selma stad. Det kommer att byggas ca 400 hyresrätter och drygt 400 bostadsrätter samt drygt 300 studentlägenheter under den första etappen. I etapp 2 planeras för över 700 bostäder längs med Litteraturgatan, varav över 200 bostadsrätter och över 500 hyresrätter.

Botrygg bygger trygghetsboende som vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. Då bor man i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. En trygghetsvärd kommer finnas som stöd. Riksbyggen bygger enligt sitt seniorboendekoncept Bonum som riktar sig till dig som är 55 år och äldre med lättskötta bostäder och med en centralt placerad samlingslokal och övernattningslägenhet för gäster. Med ett tjänsteutbud som gör tillvaron bekväm, enkel och trivsam och med en Bonum-värd på plats finns hjälpen nära till hands.

Det finns flera förskolor och skolor i Selma stad. Närmast ligger Brudbergsskolan, väster om Litteraturgatan, som kommer rivas för att ge plats för en ny skola och troligen även förskola på samma tomt. Här finns också flera förskolor nära torget och Skälltorpsskolan som har årskurserna 7-9 och även inrymmer Svenska Balettskolan åk 4-9. I Backa Röd finns den nya Ellen Key skolan.

Idag stannar stombussarna 18 och 19 vid Selmas Torg. Med dem tar man sig till centrum på drygt en kvart. Med buss 45 tar du dig både till Bäckebol och direkt till Marklandsgatan.

Det finns en stor matbutik, frukt- och grönsakshandel, apotek, bageri, café, restaurang, fiskbutik, frisör, blomsteraffär med mera. Vissa verksamheter ligger redan i det nya handelshuset och vissa ligger kvar i sina befintliga lokaler och kommer flytta in när nya verksamhetslokaler byggs längs torgstråket. Här finns också det nya stadsdelshusets olika verksamheter med t ex bibliotek, kulturskola, teater och mötesplatser. 

Kontakt

  • Catrine Andersson
  • kommunikatör
  • Telefonnummer: 031-773 83 47
Uppdaterad 9 januari 2023