Nästa del i Selma Lagerlöfs parkstråk blir en entré till Kyrkåsberget.

Nästa del i Selma Lagerlöfs parkstråk blir en entré till Kyrkåsberget.

De delar av Selma Lagerlöfs parkstråk som tidigare byggts är den aktivitetsfyllda entrén vid Backadalen, den lugna plazan och den fartfyllda lekplatsen. De var klara och öppnade i mars 2019 respektive juni 2020.

– Anledning till att vi har fått vänta med att bygga den här delen är att platsen har använts som anläggningsyta av andra byggaktörer i Selma stad, förklara projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

"Anledning till att vi har fått vänta med att bygga den här delen är att platsen har använts som anläggningsyta etableringsyta av andra byggaktörer i Selma stad."

Plats för rekreation, lek och picknick

Det första som händer är att i april tas förorenade massor bort. Därefter börjar bygget av parkdelen, som kommer att vara inhägnad så länge bygget pågår.

– Det blir en entré mot Kyrkåsberget med perennplantering, mer grönska i form av fyra nya träd och blommande buskar, gräsytor för spel, lek och picknick samt olika typer av sittplatser, berättar Johan Blomqvist.

"Det blir en entré mot Kyrkåsberget med perennplantering, mer grönska i form av fyra nya träd och blommande buskar, gräsytor för spel, lek och picknick samt olika typer av sittplatser."

För att knyta ihop parkstråket med övriga delar i Selma stad har sittmurar byggts i tegel liknande det som finns på den nya bebyggelsen runt omkring. En sådan sittmur kommer att byggas även i entrén vid Kyrkåsberget.

Klart under hösten 2022

Ett litet utegym har också funnits med i planen. På grund av att det kan medföra störande ljud för näraliggande bostäder så kommer det inte att byggas.

– Tanken är att vi ska kunna öppna Kyrkåsbergets parkdel sent i höst. Då har vi återskapat förbindelsen mellan Kyrkåsbergets stora rekreationsområde och är klara med den södra delen av parkstråket, säger Johan Blomqvist.

"Tanken är att vi ska kunna öppna Kyrkåsbergets parkdel sent i höst. Då har vi återskapat förbindelsen mellan Kyrkåsbergets stora rekreationsområde och är klara med alla fyra delar i parkstråket."

Den röda linjen markerar området där den sista delen av Selma Lagerlöfs parkstråk ska byggas vid Kyrkåsbergets fot. Byggstart är 1 april 2022.

Så har Selma Lagerlöfs parkstråks vuxit fram

De två första delarna av parkstråket – den aktivitetsfyllda entrén ut mot Backadalen och den lugnare plazan med scen och vattenspel – var klara och öppnade i mars 2019. Den mest fartfyllda delen – lekplatsen – öppnade i juni 2020.

Publicerad 31 mars 2022 (Uppdaterad 14 april 2022)