Visionsbild över Litteraturgatan. Nu startar trafikkontoret sina arbeten med anledning av ombyggnationen.

 

Projektet arbetar med att skapa ny utformning av Litteraturgatan med kollektivtrafik-körfält i mitten, nya gång- och cykelbanor på Litteraturgatan samt två cirkulationsplatser.

Busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen byggs om.

Annat arbete som pågår samtidigt är ledningsarbeten som ska säkerställa försörjningen av nya fastigheter som byggs på västra sidan av Litteraturgatan.

”När vi börjar bygga kommer vi främst beröra området kring Backa Kyrkogata och Backadalsgatan där vi kommer arbeta under cirka ett år.”

Hållplats flyttas tillfälligt

– När vi börjar bygga kommer vi främst beröra området kring Backa Kyrkogata och Backadalsgatan där vi kommer arbeta under cirka ett år, säger Rune Andersson, projektledare på trafikkontoret.  

Ombyggnationen kommer att påverka framkomligheten och kollektivtrafiken. Under byggetapp 1 kommer hållplatsen Backa Kyrkogata att flyttas tillfälligt och information om detta kommer finnas genom Västtrafik och vid hållplatsen. 

Film som berättar hur du tar dig fram    

Trafikkontoret har i början av oktober skickat ut vykort till de boende och verksamheter som finns nära Litteraturgatan där de får kännedom om projektet.

– I vanliga fall hade vi haft informationsträffar ute på plats och träffat berörda men i och med den pågående pandemin har vi inte kunnat säkerställa en sådan träff med max 50 personer och därmed blir informationen mer digital. Vi har därför tagit fram en film med information om projektet och påverkan på framkomlighet utifrån olika trafikslag, säger Rune Andersson.

”Vi har tagit fram en film med information om projektet och påverkan på framkomlighet utifrån olika trafikslag.”

Känner man sig fundersam och behöver mer information finns även material på Göteborgs Stads e-tjänst Plan- och byggprojekt. Det går också bra att kontakta projektet via trafikkontoret eller Kontaktcenter.

Publicerad 2 oktober 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)