Under vecka 32 i augusti startar det fortsatta arbetet för att göra om Litteraturgatan till stadsgata. Trafikkontorets byggprojekt återupptar den nya utformning av Litteraturgatan som när det är klart ska innehålla ett körfält för kollektivtrafik i mitten, nya gång- och cykelbanor på Litteraturgatan samt två cirkulationsplatser. Busshållplatserna Backa Kyrkogata, Sägengatan och Björkrisvägen ska byggas om. Annat arbete som pågår samtidigt i området är ledningsarbeten som ska säkerställa försörjningen av nya fastigheter, som byggs på västra sidan av Litteraturgatan.

Allt beräknas vara färdigt i oktober 2023.

Publicerad 8 juli 2022 (Uppdaterad 8 juli 2022)