Södra Älvstranden Foto: Yousef Boussir

Vad?

Södra Älvstranden består av två delområden – Masthuggskajen och Skeppsbron

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Här kommer det finnas nya bostäder, torg, kontor och butiker – och ett 33 våningar högt hotell. Det gör också att Linnéstaden och Majorna växer samman med Masthuggskajen och kommer närmare älven.

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.

Projekt i Södra Älvstranden

Kontakt

  • Fredrik Kogerfelt
  • Programledare Södra Älvstranden, Älvstranden Utveckling
  • Telefonnummer: 031-368 96 49
  • Per Osvalds
  • Projektchef Södra Älvstranden Stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 51

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 30 juni 2022