Torslandaskolan har som mål att bli världens bästa skola när det regnar.

Vad?

Torslandaskolan F-6 har målsättningen att bli världens bästa skola när det regnar. Det regnar i Göteborg i snitt var tredje dag, och istället för att irritera sig över något vi inte kan rå på, vill vi genom kreativa dagvattenlösningar i byggnaden skapa möjligheten att nyttja regnvatten som en resurs både pedagogiskt och i lekmiljön.

Skolans verksamhetsidé är att erbjuda en varierad pedagogisk miljö som främjar allas kunskapsutveckling inom olika skolformer. Skolans mål är att vara en trygg och småskalig skola där barnet ser och är sett.

Torslandaskolan är ett pilotprojekt inom Jämlik byggnation, som innebär att inom- och utomhusmiljöerna ska utformas så att de uppfattas som jämlika och attraktiva för alla oavsett könsidentitet, funktionsvariationer och ålder. Vi vill skapa trygga miljöer genom att bygga överblickbara lokaler som är lätta att orientera sig i.

Var?

Skolan ligger naturskönt på samma tomt som tidigare Torslandaskolan F-5. Närheten med högstadieskolan gör att det skapas ett nav för utbildning centralt i Torslanda, vilket underlättar för elever och föräldrar som ska ta sig till skolan antingen på egen hand eller med kollektivtrafik. 

Varför?

Stadsfastighetsförvaltningen har fått i uppdrag av grundskoleförvaltningen att bygga en ny skola för F–6 med plats för 600 elever, vilket är en utökning på grund av befolkningsutvecklingen.

När?

Torslandaskolan F-6 beräknas färdigställas under våren 2024.

Under hösten 2020 påbörjades arbetet på tomten med att tidigare byggnader revs. Projektet tvingades pausas då tilldelningen av uppdraget att bygga den nya skolan överklagades, vilket lett till att projektet har försenats.

Under byggtiden kommer eleverna vara i tillfälliga paviljonger på Torslandavallen. En ändring av detaljplanen innebär att den befintliga byggrätten utökats i höjdled från en våning till tre våningar.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är beställare på uppdrag av grundskoleförvaltningen. Utsedd totalentreprenör är Veidekke.

Kontakta gärna

  • Patrik Blomqvist
  • Projektledare
Uppdaterad 18 augusti 2022