Var?

I det historiska kvarnområdet på Eriksberg. Planområdet gränsas i väster av Bratteråsgatan, i söder av Valskvarnsgatan och i norr av ny bebyggelse samt i öster av ny respektive ombyggd gammal bebyggelse inom det tidigare Juvelkvarnsområdet.

Varför?

Behovet av fler bostäder är stort i Göteborg. Här skapas 176 bostäder och ytterligare bostäder tillkommer i intilliggande projekt. 

När?

Byggstart var hösten 2019 och planerad inflyttning är hösten 2022. Hamnbanan passerar idag rakt igenom Bratteråsberget. Den kommer att flyttas vilket beräknas vara klart år 2022.

 

Vem?

Byggnaden uppförs av JM.

Drönarbild över Valskvarnsgatan sedd från öst med byggarbetsplats i förgrunden.

Ögonblicksbild över byggarbetsplatsen i september 2019

Historisk tillbakablick

Juvelkvarnen startade sin verksamhet just som en valskvarn 1914 av AB Mårten Pehrsons Valsqvarn och byggdes senare ut i omgångar. Kooperativa förbundet blev ägare till kvarnen 1925 och kom att prägla området och verksamheten under decennier. Bland annat ritades Silo 4 som stod klar 1951 av Olof Thunström som var verksam vid Kooperativa förbundets arkitektkontor. Han hade tidigare arbetat med Kvarnholmens i Stockholms siloanläggning. Silon utmärkte sig då den till skillnad från de andra silor var en solitär. Det kom också att bli den sista silon som uppfördes på anläggningen. När silon byggdes kom också ett skyddsrum att byggas i det intilliggande Bratteråsberget.

Juvel lade ner sin verksamhet på området 2001, en av många kvarnnedläggningarna som skett runt om i Sverige de senaste decennierna. På flera platser runt om i Sverige omvandlas tidigare kvarnar till nya verksamheter, inte minst bostäder. Ett exempel förutom området vid Valskvarnsgatan är Kvarnholmen i Stockholm, också det vid vattnet.

Namnet Valskvarnsgatan

Namnet Valskvarnsgatan minner om tiden då den stora Juvelkvarnen låg här, ett landmärke på sin tid med sina väldiga kvarnbyggnader och namnet Juvel i stor skrift på taket.

Gatunamnet kommer från den typ av kvarn där malning sker mellan två stålvalsar. Kvarnen är även känd under sitt första namn Tre lejon.

Den tidigare silobyggnaden Foto: JM

  • Magnus Brink
  • Kommunikationsansvarig
Uppdaterad 30 juni 2022