Bygget av Hisingsbron pågår. I januari 2020 har en stor del av stålet på Arpeggio monterats. Foto: Patrik van Meer.

Bygget av Hisingsbron pågår. I januari 2020 har en stor del av stålet på Arpeggio monterats. Foto: Patrik van Meer.

Hisingsbron

Byggnationen av Hisingsbron pågår just nu. När den är klar rivs Götaälvbron och Hisingsbron blir den nya länken mellan fastlandet och Hisingen.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.

Frågor och svar

Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard fått i uppdrag att bygga Hisingsbron tillsammans. De har också i uppdrag att riva Göteborgs gamla trotjänare Götaälvbron, som ska vara nedmonterad år 2022.

Enligt tidsplanen ska Hisingsbron öppna för buss-, bil-, cykel- och gångtrafikanter under våren år 2021 och ungefär ett halvår senare för spårvagnstrafik. Under det halvåret byggs spårvägen på den nya bron. Götaälvbron beräknas vara nedmonterad år 2022. 

När Hisingsbron är stängd har den en segelfri höjd på 12 meter. När den står i öppet läge har den en segelfri höjd på 28 meter (lika hög som den fasta Stallbackabron i Trollhättan). De fyra pylonerna på mitten av bron har en höjd på cirka 35 meter över vattenytan.

 

Bredden kommer att bli cirka 40 meter (Götaälvbron är 27 meter bred). Hisingsbron kommer att ha två fordonstrafikfält i vardera riktning, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktning samt dubbelriktade gång- och cykelbanor på båda sidor. Bredden för gång- och cykeltrafik kommer att vara 4,5 meter på den östra sidan och 6,5 meter på den västra sidan. Utöver de 6,5 meter finns balkonger på 2,5 meter. Balkongerna kommer att göra det möjligt att slå sig ner på en bänk och titta på utsikten, ta bilder eller bara ta det lugnt en stund. Befintliga Götaälvbron har idag 2,5 meter breda fält för gång- och cykeltrafik.

 

Hisingsbron har en total brolängd på 1380 meter, om man räknar med samtliga delar på land, det vill säga ramper, kollektivtrafikbron och Stadstjänarebron. Arpeggio - brodelen över Göta älv - blir 440 meter.

Hisingsbron är en så kallad lyftbro där mittendelen lyfts upp mellan fyra pyloner vid öppning. Hela öppnings- och stängningsprocessen beräknas ta cirka 8 minuter, vilket är cirka 1 minut längre än Götaälvbrons öppningstid idag.

Brobygget kommer att kosta 3,5 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå. Hisingsbron finansieras av Göteborgs Stad och Västsvenska Paketet.

När man planerade för en ny förbindelse över älven jämfördes 6 olika typer av broar och tunnlar. Av dessa bestämdes att en bro av typen Hisingsbron var det bästa.

 

Varför man valde att bygga en lägre bro än Götaälvbron beror på att man i planeringen tog hänsyn till stadsutveckling, trafik på land och trafik på vatten. En lägre bro ger mer plats på landsidorna, vilket gör att enorma ytor av staden kan utvecklas närmare älven. En lägre bro gör det dessutom enklare för fotgängare och cyklister att ta sig över bron. Varför man inte valde en lågbro (Hisingsbron är mellanhög) beror på att sjöfarten skulle påverkas för mycket.

En arkitekttävling utlystes för att ge alla världens arkitektkontor möjlighet att komma med förslag på utformningen av Göteborgs nya bro. Av alla förslag som kom in valdes fem förslag ut efter att man bedömt dem utifrån kategorierna landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi. Av de fem förslagen valdes Arpeggio av en professionell jurygrupp som vinnare. De som designat Arpeggio är DISSING+WEITLING Architecture, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner.

Ja! Bron har ett avancerat ljussättningssystem som gör att den kan belysas på ett mycket fint sätt. Ljussättningen kan även anpassas till olika evenemang som pågår i staden.

Har du fler frågor?

Kontakta oss här
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 20 februari 2020)