I mars 2022 testades Hisingsbrons arkitektoniska belysning för första gången. Hisingsbron har utöver vanlig gatubelysning en spännande effektbelysning som utgörs av led-armaturer på pylonerna, lyftspannet och stålbalkarnas undersidor och kan byta färg beroende på årstid och högtid. Fotograf: Antony Sestre

Götaälvbron fyller 80

Den 26 november 2019 fyllde Götaälvbron 80 år och med det fick bron fira sitt sista tioårsjubileum. I decennier har den burit miljontals trafikanter mellan Hisingen och fastlandet. Den har byggts ut, renoverats och reparerats. Nu är bron i dåligt skick och snart kommer den ha sett ljuset en sista gång. När Hisingsbron står klar 2021 kommer rivningen av Götaälvbron att starta.

Invigning i snöstorm 1939

Diskussioner om behovet av en ny länk mellan Hisingen och fastlandet fanns redan i slutet av 1800-talet. Beslutet om att bygga Götaälvbron kom dock inte förrän 1934. Den 26 november 1939 lamslogs Göteborg av ett rejält snöoväder och stormvindar men det var inget som stoppade hundratals människor att bevittna invigningen uppe på Götaälvbron. Invigningen varade i knappt tio minuter och dåvarande kommunikationsminister Gerhard Strindlund lämnade över bron till överläraren och stadsfullmäktigeledamoten Ernst Jungen.

Götaälvbron under uppbyggnad.

Bron blev bredare

Göteborg växte och en bro med större kapacitet behövdes, både för trafiken på vatten och på land. Götaälvbron hade då fyra filer för biltrafik, två åt vardera håll. Fler än en fil i bredd var nytt för göteborgarna på den tiden och det tog ett tag för människor att vänja sig vid filkörningen. Befolkningen ökade och trafiken likaså. Under 1950-talet breddade man därför bron med ytterligare ett körfält åt vardera håll och gång- och cykelbanor på vardera sida.

191129_Götaälvbron 80 ar.jpg

Film om Götaälvbron

Rivningen inleds 2021

Götaälvbron är sliten och under åren har flertalet reparationer genomförts och det finns även begränsningar vad gäller fordonsvikt för att den ska hålla till Hisingsbrons invigning. Rivningsarbetet ingår i Hisingsbroprojektet, vilket innebär att Skanska-MHT som bygger Hisingsbron också ska riva den gamla trotjänaren. Arbetet förbereds sedan 2019 och rivningen beräknas ta runt nio månader. I ett första skede plockar man ned allt som finns ovanpå bron såsom räcken, skyltar och asfalt. Sedan arbetar man sig ”nedåt”. Men det är stora och tunga delar som ska rivas, så det behöver planeras väl.

Snabba fakta 

  • Höjd: 18 meter
  • Bredd: 27 meter
  • Antal körfält: 6, plus gång- och cykelbanor på vardera sida.
  • Ålder: 80 år

Möt människorna som bygger Hisingsbron

Missa inte vår webb-tv-serie ”Brobyggarna”.

Del 3 – Bron växer fram
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 28 juni 2022)