De fyra 35 meter höga pylonerna sattes på plats i juli 2020.

De fyra 35 meter höga pylonerna sattes på plats i juli 2020.

Hisingsbron

Bygget av Hisingsbron pågår just nu. Bron kommer att stå klar 2021 och blir då den nya länken mellan fastlandet och Hisingen.
Byggande pågår. Beräknas klar 2021.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 6 oktober 2020)