Byggnationen av Hisingsbron pågår för fullt.

Byggnationen av Hisingsbron pågår för fullt.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron och stå färdig till 2021.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2021.
Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 4 december 2018)