Till höger i bild syns den södra rampen för Hisingsbron.

Till höger i bild syns den södra rampen för Hisingsbron.

Byggprojekt startar cykelreferensgrupp

Området runt Centralen är fullt av olika stadsutvecklingsprojekt, däribland Hisingsbron och nedsänkningen av E45:an mellan Lilla Bommen och Marieholm. Eftersom det finns gott om cyklister i området har projekten nu startat en cykelreferensgrupp för att förbättra cykelbanorna.

Sedan den 20 maj i år har projekt Hisingsbron och Trafikverkets projekt där man sänker E45:an till en lång tunnel mellan Lilla Bommen och Marieholm startat en cykelreferensgrupp. Syftet med gruppen är att med hjälp av stadens cyklister se till att cykelbanorna håller god kvalitet under byggtiden kopplat till säkerhet, trygghet och orienterbarhet. Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt. Ambitionen är att hålla cykelreferensgruppen levande till dess att båda projekten är färdigställda.

"Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt."

För att delta i cykelreferensgruppen behöver man cykla i området Lilla Bommen-Gullbergs Strand-Centralen i stort sett dagligen och gärna under hela året. På kartan nedan syns upptagningsområdet där du behöver vara cyklist.

Så gör du för att delta

Skicka ett mail till cyklaunderbyggtid@trafikverket.se där du anger vilken väg du brukar cykla och hur ofta. Du får ett mail som bekräftar ditt deltagande och instruktioner om hur du rapporterar dina synpunkter.

Hisingsbron

Hisingsbron är inte bara en bro. Det är en länk mellan människor och stadsdelar. Det är en pusselbit i en större plan för stadens utveckling, en portal för sjöfarten och ett landmärke för Göteborg. Bron ska ersätta den nuvarande Götaälvbron och stå färdig till 2021.

hisingsbron
Publicerad 14 juni 2019 (Uppdaterad 14 juni 2019)