Foto: Katrin Svensson

Foto: Katrin Svensson

Hisingsbron

Tyck till om cykelbanorna i centralenområdet

Området runt Centralen är fullt av olika stadsutvecklingsprojekt. Hisingsbron och nedsänkningen av E45:an är två av byggprojekten i området. För att förbättra framkomligheten på cykelbanorna så söks nu fler medlemmar till cykelreferensgruppen.

Sedan den 20 maj 2019 har projekt Hisingsbron och Trafikverkets projekt där man sänker E45:an till en lång tunnel mellan Lilla Bommen och Marieholm startat en cykelreferensgrupp. Syftet med gruppen är att med hjälp av stadens cyklister se till att cykelbanorna håller god kvalitet under byggtiden kopplat till säkerhet, trygghet och orienterbarhet. Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt. Ambitionen är att hålla cykelreferensgruppen levande till dess att båda projekten är färdigställda.

"Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt."

För att delta i cykelreferensgruppen behöver man cykla i området Lilla Bommen-Gullbergs Strand-Centralen i stort sett dagligen och gärna under hela året. På kartan nedan syns upptagningsområdet där du behöver vara cyklist.

Publicerad 29 maj 2020 (Uppdaterad 9 juni 2020)